Advanced search

Showing result 1 - 5 of 150 essays matching the above criteria.

 1. 1. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Department of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 2. 2. Effects of plant polar lipids on postprandial glycemic regulation in healthy humans

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Yijia Yao; [2022]
  Keywords : plant polar lipid; meal study; clinical study; postprandial glycemic regulation; applied nutrition and food chemistry; Technology and Engineering;

  Abstract : In light of diabetes becoming a global discussion topic, some steps ought to be taken to help reduce the number of individuals suffering from the disease. Keeping good glycemic control through a healthy diet helps prevent diabetes and cardiovascular disease. Plant lipids are increasingly being studied for their postprandial effects on humans. READ MORE

 3. 3. Hur mår hästkastanjen egentligen? : utbredning och hantering av skadegörare på Aesculus hippocastanum i svenska städer

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Carolin Lundgren; Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : kastanjemal; hästkastanjsköldlus; kastanjebladbränna; kastanjeblödarsjuka; Phytophthora; diversitet; växtskydd; urban miljö; stadsträd;

  Abstract : Hästkastanjen, Aesculus hippocastanum, har genom åren varit ett mycket välanvänt stadsträd med höga kulturhistoriska och sociala värden. På senare tid har arten sjunkit i popularitet då den drabbats av flertalet skadegörare och sjukdomar. READ MORE

 4. 4. Isolation, protocol optimization and screening of genotypes against net blotch and scald of barley in controlled condition

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Rishap Dhakal; [2022]
  Keywords : barley; net blotch; scald; isolation; seedling resistance;

  Abstract : Net blotch and scald are two economically important diseases of barley, causing significant losses in yield in Nordic and Baltic states (NBS) countries and in Sweden. Identification and deployment of resistant cultivars is the most effective method for controlling both the diseases. READ MORE

 5. 5. Askens framtid : konsekvenser och hantering av askskottsjukan ur ett ekologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linda Tångby; Veronika Johansson; [2022]
  Keywords : Fraxinus excelsior; Hymenoscyphus fraxineus; svampsjukdom; biologisk mångfald; värdväxt; handel; invasivitet; resistens; skadegörare på ask; växtskydd; epidemi;

  Abstract : Asken (Fraxinus excelsior) är ett av våra ädellövsslag och dess existens hotas av den vindburna svampsjukdomen askskottsjukan. Sjukdomen upptäcktes först i Polen i början av 90-talet och spreds under en 20-årsperiod till de flesta länder i Europa. READ MORE