Essays about: "potatis"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word potatis.

 1. 1. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Keywords : hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. READ MORE

 2. 2. Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Emma Kihlberg; [2020]
  Keywords : Food waste; Food loss; Side streams; Food supply chain; Västra Götaland; Food producers; LCA; Life cycle assessment; Sidoströmmar; Livsmedelskedjan; Livsmedelsproduktion; Livscykelanalys; Matsvinn; Matavfall; Technology and Engineering;

  Abstract : Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. READ MORE

 3. 3. Förflyttningar och hinder i matpotatisens värdekedja

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Rasmus Nessvi; Anders Nilsson; [2020]
  Keywords : horisontell integration; inträdesbarriärer; tillväxthinder; vertikal integration; värdekedja; potatis;

  Abstract : I utvecklade länder tenderar efterfrågan för stapelvaror så som spannmål att minska. Detta är även gällande för konsumtionen av matpotatis. Till skillnad från spannmål har potatis ett högre värde per odlad hektar än spannmål. READ MORE

 4. 4. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Daniel Pettersson; [2020]
  Keywords : eckel and grossman method; experimet; farmers; potato cultivation; prospect theory; reference point; risk domains; risk preference;

  Abstract : Swedish agriculture has declined for several decades, and for potato cultivation, the decrease has been particularly dramatic. At the same time, Sweden has adopted a national food strategy that aims to increase the production of foodstuff in Sweden. If this strategy is to be realized, the trend of declining production must be reversed. READ MORE

 5. 5. Potatislandet : där Sveriges potatisproduktion jämförs medlivsmedelsstrategins mål och analyseras med teorier om sårbarhet

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tora Lundin; [2020]
  Keywords : livsmedelsstrategin; sårbarhet; potatis; livsmedelssystem; konsumtion;

  Abstract : Uppsatsen undersöker tendenser de senaste 20 årens utveckling inom potatis. Trenderna och tendenserna som hittas jämförs med de ambitioner och värderingar som finns i livsmedelsstrategin, antagen av regeringen 2017. Resultaten analyseras utifrån teorier om sårbarhet samt ett antal mindre teorier om konsumtion och konsumentbeteende. READ MORE