Essays about: "sadeltrycksmätning"

Found 1 essay containing the word sadeltrycksmätning.

  1. 1. Liksidighet hos häst och ryttare : en experimentell studie med sadeltrycksmätare

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Maria Birgitta Borgström; [2021]
    Keywords : liksidighet; lateralitet; sadeltrycksmätning; ridning; dressyr; programridning; symmetri; asymmetri;

    Abstract : Liksidighet hos ridhästar anses vara en förutsättning för hög ridbarhet. Med liksidighet menas att hästen har lika lätt att utföra rörelser åt både vänster och höger. Syftet med denna studie var att undersöka om sadeltrycksmätning vid ridning kan användas för att studera liksidighet. READ MORE