Essays about: "slöseri"

Showing result 1 - 5 of 64 essays containing the word slöseri.

 1. 1. Att uppleva dagvatten : ett gestaltningsförslag för hur dagvatten kan skapa upplevelsevärden på Torbjörns torg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Bäckström; Emma Öhrling; [2020]
  Keywords : Torbjörns torg; dagvatten; sinnlig upplevelse; människans sinnen; vattendesign;

  Abstract : Vatten är ett uppskattat element som är vanligt förekommande i urbana miljöer. Forskning visar att vattnets egenskaper ger upphov till en positiv upplevelse av platser. Dagvatten som är det vatten som är naturligt förekommande i urbana miljöer används vanligen inte för att skapa vattenupplevelser. READ MORE

 2. 2. Mapping of Material Transportation Routes in Production for Optical Measurement Instruments With The Purpose of Improving Efficiency

  University essay from Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Author : Clara Danielsson; [2020]
  Keywords : Standardisation; Continious Improvements; Deviations; Waste; Efficiency; Standardisering; Ständiga förbättringar; Avvikelser; Slöseri; Effektivisering;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Quality assurance in low-volume assembly line at Scania

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Kitiphum Noosalung; Erik Aasa; [2020]
  Keywords : Quality; quality assurance; wastes; deviations; low-volume; assembly; Kvalitet; kvalitetssäkring; slöserier; avvikelser; lågvolym; montering;

  Abstract : Scania are now going through a transformation process from being a supplier of trucks, busses and engines to a supplier of complete and sustainable transport solutions. Scania's transmission assembly department in Södertälje is facing a variation of changing challenges linked to the powertrain and customer of tomorrow. READ MORE

 4. 4. Towards improved construction logistics- BIM opportunities

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Author : Sanar Behnan Elias; [2020]
  Keywords : BIM; construction logistics; Just In Time; waste; supply chain management; BIM; bygglogistik; Just In Time; slöseri; supply chain management;

  Abstract : Common problems at the construction site are logistics problems regarding material delays, handling and transfers. At present, there is a very low use of digital tools in the construction industry. READ MORE

 5. 5. Exploring Lean in construction projects : How can the workflow be improved by observing value streams?

  University essay from KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Author : Emelie Ahrengart; Elsa Häggström; [2020]
  Keywords : Lean; Lean construction; Value Stream Mapping; Waste; Construction management; Lean; värdeflödesanalys; slöseri; byggprojektledning;

  Abstract : Research reveal that the construction industry does not have the same level of growth and development in performance compared to the manufacturing industry, and that Lean could be one solution to improve performance. Most research about Lean in the construction industry that exist today focus on simulating future scenarios. READ MORE