Essays about: "smalbladig lupin"

Found 1 essay containing the words smalbladig lupin.

  1. 1. Odling av svensk lupin : strategier med fokus på ogräshantering

    University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Author : Emil Möller; Carl Sjöberg; [2019]
    Keywords : blålupin; smalbladig lupin; narrow-leaf lupin; lupinus angustifolius;

    Abstract : Människor blir allt mer miljömedvetna och vill inte äta kött i samma utsträckning som tidigare. Därför ökar användningen av protein från växtriket framförallt med protein från exempelvis soja som idag importeras från andra sidan jorden. READ MORE