Essays about: "sociala entreprenörer"

Showing result 1 - 5 of 32 essays containing the words sociala entreprenörer.

 1. 1. Exploring the role of technology in innovative social business models

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : JULIA HEDE MORTENSEN; [2021]
  Keywords : ;

  Abstract : Business models in all industries are being disrupted by advanced technology (Morrar et al., 2017). This technological shift has the potential to create a more inclusive, global society (Tarik et al., 2020). READ MORE

 2. 2. Rekrytering av skogsmaskinförare från naturbruksgymnasium

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Petra Ek; Amanda Skotte; [2021]
  Keywords : yrkesattraktivitet; arbetsmiljö; arbetstider; lönsamhet;

  Abstract : Skogsbrukets utveckling har lett till att behovet av kvalificerade skogmaskinförare ständigt ökat. Yrket ställer tydliga krav på hög prestation vilket i sin tur kräver förare med mycket god körförmåga. I framtiden behövs skogsmaskinförare med rätt kompetens för arbetets diversitet. READ MORE

 3. 3. Social innovation på landsbygden : en studie om Uppsala och Tierps kommuners strategi

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Owais Syed; [2020]
  Keywords : social innovation; socialt företagande; socialt entreprenörskap; centralstyrning government ; interaktiv styrning governance ;

  Abstract : Målet med denna uppsats i landsbygdsutveckling är att undersöka hur två kommuner i Uppsala län, Uppsala och Tierps kommuner, uppfattar och arbetar med social innovation, samt vilken roll landsbygden spelar i arbetet. Uppsatsen är baserad på kvalitativa forskningsintervjuer med sex personer i de två kommunerna och analyseras utifrån teorier om social innovation i forskningslitteraturen, samt ur ett government och governance perspektiv. READ MORE

 4. 4. Scaling Frugal Innovation Based Startups to Accelerate Sustainable Development : A Minor Field Study in Cape Town, South Africa

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Sofia Johansson; [2020]
  Keywords : Frugal Innovation; Entrepreneurship; Emergent Markets; Sustainable Development Goals; Ecosystem; Minor Field Study;

  Abstract : With the rise of a global economy and the growing importance of emerging markets, socioeconomic and environmental issues are becoming the main driving forces for many innovation practitioners. As a result of the recognition that traditional ways of managing innovation are not sustainable and that more inclusive and accessible efforts are needed, the exploration of frugal approaches to innovation has emerged. READ MORE

 5. 5. Supportive Measures for Scaling Swedish Social Organizations Abroad: Intermediaries’ Perception of Initiatives Needed

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Märta Ferm; [2019]
  Keywords : Social organizations; Intermediary organizations; Internationalization; Entrepreneurial ecosystem; Sociala organisationer; Intermediära organisationer; Internationalisering; Entreprenöriella ekosystem;

  Abstract : Den här studien undersöker om intressenter som verkar i det svenska ekosystemet för entreprenörskap upplever att det finns ett behov av insatser för att stötta sociala organisationers internationalisering – och om sa är fallet, vilket stöd som ska implementeras för att skapa maximalt värde. Nio semistrukturerade intervjuer med intressenter som representerar akademiska institutioner, myndigheter och stödorganisationer genomfördes. READ MORE