Essays about: "sporer"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the word sporer.

 1. 1. Levande begravd : kan klimatförändringar ge mjältbrandssporer nya förutsättningar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Cavell; [2019]
  Keywords : mjältbrand; sporer; klimatförändringar;

  Abstract : Mjältbrand är en dödlig sjukdom som varit känd under en lång tid och som drabbar både djur och människor. En av anledningarna till att mjältbrand är fruktad är bakteriens förmåga att sporulera vid icke gynnsamma förhållanden och persistera i jorden under en lång tid. READ MORE

 2. 2. Utbrott och spridning av Bacillus anthracis i Sverige de senaste 20 åren

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Andrén Lagerwall; [2019]
  Keywords : Mjältbrandsutbrotten i Sverige; mjältbrand;

  Abstract : Bacillus anthracis är en sporbildande, grampositiv bakterie som orsakar sjukdomen mjältbrand hos både människor och djur. De djurslag som oftast drabbas är nötkreatur samt andra små idisslare som till exempel får och getter. Inkubationstiden varierar från timmar till dagar och djuren dör vanligen snabbt utan tidigare symptom. READ MORE

 3. 3. Vaccination som bekämpningsverktyg vid mjältbrandsutbrottet sommaren 2016

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emmy Johansson; [2018]
  Keywords : mjältbrand; epizootiutbrott; bekämpningsarbete; vaccin; vaccination;

  Abstract : Mjältbrand är en sjukdom som finns i stora delar av världen och drabbar idisslare hårt. Bekämpningsarbetet försvåras genom att den orsakande bakterien, B. anthracis, kan bilda sporer med lång överlevnadstid. Den främsta smittvägen är per oralt via sporer. READ MORE

 4. 4. Frasbrand i Västra Götaland 2015 – kartläggning av utbrottet och djurägarnas perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Stina Andersson; [2018]
  Keywords : Frasbrand; clostridium chauvoei; utbrott; sporer; överlevnad;

  Abstract : Under 2015 pågick ett större sjukdomsutbrott bland nötkreatur i trakterna kring SkaraFalköping. Ett stort antal djur insjuknade och dog i frasbrand. Oron bland traktens djurägare var stor och bakgrunden till varför djuren insjuknade var okänd för både veterinärer och lantbrukare. READ MORE

 5. 5. Bacillus anthracis : naturliga utbrott, bioattacker och veterinärens roll

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Olivia Nordfeldt; [2017]
  Keywords : Bacillus anthracis; antrax; biovapen; biologiska krigföring; bioterrorism;

  Abstract : Biologisk krigföring är inte ett nytt begrepp, tvärtom har forskare hittat mängder av exempel på sådana attacker redan från medeltiden, och ännu längre bakåt i tiden. Framväxten av den moderna mikrobiologin på 1900-talet, startade dock ett helt nytt kapitel och det var plötsligt möjligt att uppföröka stora mängder patogener. READ MORE