Essays about: "starch"

Showing result 1 - 5 of 177 essays containing the word starch.

 1. 1. Genbanksmaterial av ärt och åkerböna : en inventering av tillgängliga växtgenetiska resurser för förädling för svenska förhållanden

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Linnea Svensson; [2022]
  Keywords : Pisum sativum; Vicia faba; växtgenetiska resurser; genbanker; växtförädling; svenska förhållanden; inhemskt producerat protein;

  Abstract : För att kunna trygga livsmedelsförsörjningen i världen krävs grödor som är anpassade för odling i olika klimatregioner. Genom växtförädling kan nya sorter av grödor, som är bättre anpassade, tas fram. READ MORE

 2. 2. Temperature dependency of rheological properites of different dispersions containing microfibrillated cellulose

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Author : Johanna Swanelius; [2022]
  Keywords : Microfibrillated cellulose; MFC; waxy maize starch; rheology; temperature; viscosity; complex viscosity; stready shear viscosity curve; amplitude sweep; dry content; dynamic rotational rheometer; Mikrofibrillerad cellulosa; MFC; vaxartad majsstärkelse; reologi; temperatur; viskositet; komplex viskositet; flödeskurva; amplitudsvep; torrhalt; dynamisk reometer;

  Abstract : Today, the focus lies on the state of the environment and how we can choose more sustainable alternatives to oil based materials. One material of interest is microfibrillated cellulose (MFC). READ MORE

 3. 3. Molecular Characterization of High β-Glucan Lines in Oats

  University essay from Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Author : Abhinav Majumdar; [2022]
  Keywords : Applied biochemistry; Oats; β-Glucan; Dietary fibres; Arbinoxylan; Biology and Life Sciences;

  Abstract : Oats (Avena sativa) are part of the cereal whole grain family, and their production is on the rise for the past few years due to extensive research done on the health benefits it can provide to humans. ScanOats project in Sweden is one of the research groups across the world that has done extensive work on oats. READ MORE

 4. 4. Influence of starch botanical source on aqueous two-phase system phase behavior and starch microspheres preparation

  University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Author : Denis Oskolkov; [2022]
  Keywords : starch microspheres; acid hydrolysis; DSC; microscopy; potato; barley; corn; pharmaceutical technology; Technology and Engineering; Chemistry;

  Abstract : Background: Starch is a well-studied material, produced by plants in granules to store energy. Starch finds a lot of applications in day-to-day life, in the food and pharmaceutical industry. READ MORE

 5. 5. Bedömning av kvävestatus i stärkelsepotatis : en jämförelse mellan olika metoder

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Elin Carlsson; [2022]
  Keywords : kväve; kompletteringsgödsling; bladskaftsanalys; Yara N-sensor; Yara N-tester; fjärranalys med Vultus system;

  Abstract : Kväve är ett viktigt näringsämne för växten eftersom det fyller många viktiga funktioner, bland annat som byggstenar till proteiner som ingår i fotosyntesen men också klorofyllmolekyler, DNA och RNA. Tillförseln av kväve är viktig att optimera i stärkelsepotatis (Solanum tuberosum) utifrån kvävepris, stärkelsehalt och skörd men också för aspekten att minska utlakning. READ MORE