Essays about: "stress-related diseases"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the words stress-related diseases.

 1. 1. An indicative case-control study of noise perception due to environmental noise sources

  University essay from KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Author : Marcus Johansson ; [2020]
  Keywords : Noise perception; Psychoacoustics; Environmental noise; Bullerpåverkan; Psykoakustik; Samhällsbuller;

  Abstract : The subject of the thesis was proposed by the acoustic consultancy firm Brekke & Strand, which is of relevance for their additional understanding and development of services and contribution to robust solutions. The aim with this thesis is to give indicative results and to dig deeper into the relation between environmental noise and the perception of the same, specially focusing on construction related noise but also permanent noise sources that originates from infrastructure. READ MORE

 2. 2. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Nora Dakic; [2020]
  Keywords : restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Abstract : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. READ MORE

 3. 3. Stressförebyggande stadsrum : hur kan naturelement reducera och förebygga människors stress i staden?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lucas Enmarc; David Gabriel; [2019]
  Keywords : fysiologiska effekter av naturen; psykologiska effekter av naturen; urbaniseringens effekter på hälsan; stressreducering med hjälp av naturen;

  Abstract : Antalet människor som drabbas av psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. Denna trend har visat sig ha en korrelation med den kraftiga urbaniseringen och att allt mer natur och grönytor i städerna tas i anspråk till bebyggelse och infrastruktur. READ MORE

 4. 4. FOOD FOR BURNOUT PATIENTS : A Systematic Review of the Efficacy of Dietary Polyphenols on Neurogenesis

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Nicklas Redgård; [2019]
  Keywords : dietary polyphenols; neurogenesis; burnout; curcumin; EGCG; resveratrol;

  Abstract : Stress-related psychological ill health has increased dramatically in Europe. A diagnosis equivalent to occupational burnout can be found in the Swedish version of the tenth edition of the “International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems" by the World Health Organization. READ MORE

 5. 5. Skogsträdgård i rehabiliteringssyfte : aspekter att ta hänsyn till vid utformning och utveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Nathalie Saijyothi; [2018]
  Keywords : rehabilitering; hälsa; skogsträdgård; utveckling; design; utmattningssyndrom; stress; stressreducerande; ätliga växter SLU;

  Abstract : Stress är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och den som ökat mest av alla diagnoser för sjukskrivning. Samtidigt har det visat sig att vistelse i rehabiliteringsträdgård framgångsrikt hjälpt människor tillbaka till hälsa. READ MORE