Essays about: "övning"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the word övning.

 1. 1. User-centered evaluation of the CERO simulation tool

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Nahida Islam; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : The proliferation of competitive systems in the market is constantly raising the bar for both usability and UX (hedonic & pragmatic view) in the field of HCI. However, many of today’s technologies lack the essence of usability and UX due to the gap between the practice and the literature. READ MORE

 2. 2. Lek med cykeltema : designriktlinjer för trafiklekplatser

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elis Annersten; [2020]
  Keywords : trafiklekplats; lekplatskvalitet; designriktlinjer; cykling; barn; unga;

  Abstract : En ökad cykling är positivt för miljön och folkhälsan samt för att skapa mer attraktiva och trafiksäkra städer. För barn och unga är cykling en viktig källa till fysisk aktivitet men också för ökad rörelsefrihet. Barn och ungas cykling har dock minskat de senaste decennierna. READ MORE

 3. 3. Ridlärares instruktioner : omfattning och innehåll

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Alice Ersson; [2020]
  Keywords : instruktion; ridlektion; ryttarkänsla; ridlärare;

  Abstract : When Swedish riding schools became established, teachers often were former military and the culture as well as language from that time can still be seen during riding lessons today. The tradition with lessons in groups also maintains and a normal group lesson has between six and ten riders. READ MORE

 4. 4. Investigation of Step Granularity for Adaptive Learning Strategies

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jade Cock; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : Intelligent tutoring systems (ITS) are softwares attempting to emulate human tutors. They do so by offering sequences of exercises for the students to train their newly-learnt skills, as well as to evaluate their competences. In order to estimate the knowledge mastery of each of their students, they make use of a student model. READ MORE

 5. 5. Är du blind eller?! : synskadades upplevelse av kollektivtrafikens tillgänglighet i Malmö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Fredrik Andreasson; Mattias Lindblad; [2019]
  Keywords : mobilitet; upplevd tillgänglighet; synskadad; Malmö;

  Abstract : Uppsatsens syfte är att belysa hur människor med nedsatt syn upplever tillgängligheten tillkollektivtrafik i Malmö samt diskutera och problematisera det klassiska förhållningssättet gentemot begreppet tillgänglighet. Uppsatsens metod är av kvalitativ karaktär. READ MORE