Essays about: "Alfaxan"

Found 1 essay containing the word Alfaxan.

  1. 1. Alfaxalon för anestesi hos katt : terapeutisk nytta kontra biverkningar

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Caroline Bergman; [2017]
    Keywords : alfaxalon; Alfaxan; anestesi; katt; farmakokinetik; farmakodynamik; biverkningar; propofol; ketamin; alphaxalone; Alfaxan; anesthesia; cat; feline; pharmacokinetics; pharmacodynamics; side effects; propofol; ketamine;

    Abstract : Alfaxan® godkändes i Sverige år 2015 för sedering, induktion och underhåll av anestesi. Denna litteraturstudie har undersökt vad som gör alfaxalon till ett effektivt och säkert induktionsläkemedel för katt. READ MORE