Essays about: "Carl Rådström"

Found 1 essay containing the words Carl Rådström.

  1. 1. Virkesflöde och val av hjulsystem på virkesfordon inom Region Iggesund, Holmen Skog

    University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

    Author : Carl Rådström; [2014]
    Keywords : virkesflöde; vägstandard; tillgänglighet; transportavstånd; transportteknik; transportkostnad;

    Abstract : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur virkesflödet från Region Iggesund varierar under året och belysa orsakerna till detta samt att beräkna transportkostnader och analysera vilka distrikt som skulle kunna ha störst nytta av virkesfordon med Central Tyre Inflation (CTI) eller Super Singel hjul, alternativt hjulsystem som kombinerar de båda teknikerna. Utgångspunkten har varit rationell virkesförsörjning från skog till industri, med så låga virkeslager och transportkostnader som möjligt. READ MORE