Essays about: "smärtlindring"

Showing result 1 - 5 of 63 essays containing the word smärtlindring.

 1. 1. Addisonkris hos hund : monitorering och omvårdnad av intensivvårdspatienten

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; Michelle Larsson; [2020]
  Keywords : addisonkris; hund; hypoadrenokorticism; intensivvårdsavdelning; djursjukskötare; monitorering; djuromvårdnad;

  Abstract : Addisonkris hos hund är en livshotande komplikation av den endokrina sjukdomen hypoadrenokorticism och kan leda till att hunden hamnar i en hypovolemisk och kardiovaskulär chock. En patient i Addisonkris är i behov av omfattande omvårdnad och noga monitorering. READ MORE

 2. 2. Biotillgänglighet för buprenorfin efter subkutan administrering till kanin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Fredriksson; [2019]
  Keywords : kanin; buprenorfin; smärtlindring; analgesi; subkutan; intravenös; biotillgänglighet; farmakokinetik;

  Abstract : Kaniner är både populära sällskapsdjur och används ofta experimentellt inom forskning. Kaniner kan behöva genomgå kirurgiska ingrepp och effektiv postoperativ smärtlindring är nödvändig för att upprätthålla god djurvälfärd. READ MORE

 3. 3. Hur påverkar transkutan elektrisk nervstimulering generell palpationsömhet och fysisk funktion hos hundar med kronisk ledsmärta?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anja Babra; [2019]
  Keywords : TENS; kronisk ledsmärta; mekanisk retningströskel; smärtformulär;

  Abstract : Kronisk ledsmärta är ett av de vanligaste välfärdsproblemen hos sällskapshundar och behandlas idag framför allt med farmakologiska medel. Allvarliga biverkningar, såsom magsår, kräkning och diarré samt lever- och njurskador, förekommer vid behandling även med de vanligaste medicinerna. READ MORE

 4. 4. Har Transkutan Elektrisk Nervstimulering en smärtlindrande effekt hos hund, med avseende på viktfördelning och grad av fysisk aktivitet?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linn Dadell; [2019]
  Keywords : Hälta; Hund; Tryckmätningsmatta; Aktivitetshalsband; TENS; Transkutan Elektrisk Nervstimulering;

  Abstract : Osteoartros är den vanligast förekommande ledsjukdomen hos hund. Denna sjukdom behandlas vanligen med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID). Då ingen substans är biverkningsfri är alternativ till läkemedelsbehandling önskvärda. READ MORE

 5. 5. Förekomst av mag- och tarmstörningar efter valpning hos tik : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elin Lundgren; [2018]
  Keywords : tik; valpning; dräktighet; diarré; kräkning;

  Abstract : Förlossningssvårigheter (dystoki) drabbar årligen ett stort antal tikar i Sverige, och majoriteten av dessa fall behandlas kirurgiskt med kejsarsnitt. Många tikar får ingen postoperativ smärtlindring efter kejsarsnitt, eftersom det saknas studier som undersökt säkerheten för valpar och digivande tikar för smärtlindrande preparat. READ MORE