Essays about: "Green Marketing"

Showing result 11 - 15 of 115 essays containing the words Green Marketing.

 1. 11. How Green Are We? : Attitudes Towards Environmentally Friendly Fast Fashion

  University essay from Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Author : Jacob Wassén; Sofia Norén Fahlman; Josefin Holm; [2017]
  Keywords : Theory of Planned Behavior; Green Marketing; Consumer Behavior Environmentally Friendly Fast Fashion.;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 12. Framgångsrik parkförvaltning : inspirerande vägledning från små kommuner med stora ambitioner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Nilsson; Elin Svensson; [2017]
  Keywords : parkförvaltning; Enköping; Sävsjö; Laholm; Sölvesborg; perenner; fickparker; gestaltning; anläggning; skötsel;

  Abstract : Parkförvaltningar i Sverige kämpar ofta i motvind på grund av allt lägre resurser, minskat inflytande i den kommunala verksamheten, ökad privatisering av parkmark och ansvar, samt brist på kunnig personal. Trots detta har flera kommuner kunnat utveckla sina parker på ett enastående sätt. READ MORE

 3. 13. Credibility of Green Marketing in the Fast Fashion Industry

  University essay from Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Author : Olivia Hagman; Ida Segerqvist; Sofie Wahlström; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : Purpose - Existing literature about consumer perception has received substantial notice in the field of psychology. However, less is known about consumer perception of green marketing. To address this absence, this thesis aims to investigate how credible consumers perceive green marketing to be, in the context of the fast fashion industry. READ MORE

 4. 14. Green Marketing - The impact on consumer-based brand equity : a quantitative study among the Swedish Generation Y in the fashion clothing industry

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Danial Ahmad; David Magariños; [2017]
  Keywords : Green marketing-mix; Consumer-based brand equity; Attitude-behaviour gap; Generation Y;

  Abstract : Introduction: Recent trends have shown a steady growth regarding environmental concerns along with the pro-environmental attitudes among the consumers, yet a contradicting behaviour is observed in the purchase of environmentally friendly products, giving birth to the phenomena of attitude-behaviour gap. A fair amount of researchers have studied this attitude-behaviour gap over the recent years, investigating this very inconsistency in order to present a solution. READ MORE

 5. 15. Fair or Fake? : Consumers’ Attitudes Towards Sustainability Information in the Footwear Industry.

  University essay from Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Author : Johanna Jahnstedt; Ellinor Widén; [2017]
  Keywords : sustainability information; consumer behaviour; sustainable consumer behaviour; green marketing; greenwashing; footwear;

  Abstract : This study focuses on sustainability information and consumers’ attitude and perception of sustainability information in the footwear industry. Sustainability has become increasingly important in the fashion industry; thus, the footwear industry has not reached the same level of interest and attention. READ MORE