Essays about: "Green studies"

Showing result 1 - 5 of 658 essays containing the words Green studies.

 1. 1. TECHNOLOGICAL ASSESSMENT OF HYDROGEN (FUTURE SCENARIOS: SOCIOLOGICAL, ENVIRONMENTAL, ECONOMIC, AND ENERGETIC ASPECTS)

  University essay from Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Author : Arturo Martínez Lozano; [2023-03-08]
  Keywords : ;

  Abstract : Nowadays, the term energy transition is coming into vogue, as many countries are adopting the climate change agenda across the world to achieve sustainable development goals and change from nonrenewable energies to those coming from inexhaustible energy sources, that are more efficient and less polluting. Power-to-hydrogen is an auspicious solution for storing variable renewable energies. READ MORE

 2. 2. Lobbying against increased accountability: The case of the European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

  University essay from Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Author : Benita Helena Kaulina; [2023]
  Keywords : Policy instruments; Lobbying; Sustainability reporting; European Green Deal; CSRD;

  Abstract : This study investigates the feedback received in the public consultation process for the European Sustainability Reporting Standards to determine if business associations engaged in lobbying by comparing the policy positions of said business associations to organizations geared towards examining and advocating for sustainability topics. The effects of the organization's characteristics on policy positions were examined based on findings of previous studies suggesting distinct factors determine the decision to lobby and the success of such actions. READ MORE

 3. 3. Stroke och stråk : planerade stråk för strokepatienter med implementering på Kungälvs sjukhus västra del

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Johansson; [2023]
  Keywords : Stroke; rehabilitering; EBHDLA; gestaltningsriktlinjer;

  Abstract : Idag är stroke den vanligaste orsaken till funktionsnedsättning i Sverige (Socialstyrelsen 2018). Samtidigt går forskningen om rehabiliteringen av människor i utomhusmiljöer framåt. Att kombinera sjukvården med den kunskapen undersöks i den här uppsatsen. READ MORE

 4. 4. Arbete med biologisk mångfald på Kungliga Djurgården : med fokus på rödlistade och invasiva arter

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Vanda Barkstedt; [2023]
  Keywords : biologisk mångfald; rödlistade arter; invasiva arter; skötselåtgärder; bekämpningsåtgärder; Kungliga Djurgården; Kungliga Djurgårdens förvaltning;

  Abstract : Fler och fler arter hotas av förändrad markanvändning, klimatförändringar, spridning av invasiva arter m.m. För att motverka den negativa utvecklingen har urbana grönområden blivit allt viktigare. READ MORE

 5. 5. Analysis of fatty acids in fatty acid-based herbicides by gas chromatography

  University essay from Lunds universitet/Kemiska institutionen

  Author : Mohamad Abd Elwadood; [2023]
  Keywords : Analytical Chemistry; Fatty Acids; Gas Chromatography; Green Herbicides; Retention Index; Flame Ionization Detector; Mass Spectrometry; Supercritical Carbon Dioxide Extraction.; Chemistry;

  Abstract : Fatty acids-based herbicides are considered to be a green alternative to synthesized weed control products. However, the environmentally sustainable effect of those herbicides needs more investigation to be confirmed. READ MORE