Essays about: "Halmhäck"

Found 2 essays containing the word Halmhäck.

 1. 1. Halmhäckar – ett sätt att öka grisarnas undersökningsmöjligheter?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Stina Kling; [2019]
  Keywords : pig; straw; straw rack; manipulative material; tail biting;

  Abstract : I det vilda ägnar grisar mycket tid åt att undersöka sin omgivning, grisar inom intensiv produktion är fortfarande starkt motiverade till att undersöka omgivningen. I Sverige ges halm dagligen för att stimulera dessa beteenden, hålla en bra välfärd och reducera risken för att de undersökande beteendena riktas gentemot svansar. READ MORE

 2. 2. Olika inhysningssystem och hur de påverkar hästarna

  University essay from SLU/Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

  Author : Therése Nilsson; [2009]
  Keywords : Häst; Inhysningssystem; Lösdrift; Active Stable; Box; Spilta; Halmhäck; Kraftfoderautomat; Grovfoderautomat;

  Abstract : Idag är det vanligaste inhysningssystemet ett traditionellt stall med boxar och spiltor. Förutom detta system finns det även andra system som skulle kunna vara av intresse för hästägare som funderar på att bygga nytt eller bygga om befintligt stall. För att ge en helhetsbild av de olika inhysningssystemen så tas regler för dessa upp. READ MORE