Essays about: "Hanne Nilsson"

Found 2 essays containing the words Hanne Nilsson.

 1. 1. Phyllis memorial childrens home and academy : ett undersökande förslagsarbete för framtida utveckling av ett barnhem och skola i Kenya

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Stina Höglund; Hanne Nilsson; [2013]
  Keywords : Kenya; barnhem; skola; utvecklingsland; kulturell kontext; vatten; sanitet; ta tillvara på resurser; strategi; social hållbarhet;

  Abstract : Phyllis Memorial Childrens Home and Academy är beläget utanför Nakuru i västra Kenya. Barnhemmet grundades år 2000 av Jacinta Njoroge och under tolv år har en kraftig expansion och utveckling skett. Det som började som ett privat finansierat initiativ är numera en väletablerad verksamhet som finansieras av ett organiserat bistånd. READ MORE

 2. 2. Förloppslandskap : ett sätt att betrakta landskap

  University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Author : Hanne Nilsson; [2010]
  Keywords : förloppslandskap; landskapsbegrepp; Torsten Hägerstrand; landskapsprocesser; landskapsdynamik; europeiska landskapskonventionen;

  Abstract : Begreppet landskap kan betyda både utsiktslandskap, så som det används på engelska , och område, region, som är grundbetydelsen i de germanska språken. Torsten Hägerstrand introducerade i början på 1990-talet begreppet förloppslandskap, som vänder sig mot ett statiskt betraktande av landskap och istället tar fasta på landskapets processer. READ MORE