Essays about: "Knowledge City"

Showing result 1 - 5 of 530 essays containing the words Knowledge City.

 1. 1. The Final 50 Feet Problem in Gothenburg - A MAMCA study on the situation regarding deliveries to multi-tenant multistory buildings in Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Daniel Lagerlöf; Nikita Zaiko; [2020-06-17]
  Keywords : Final 50 Feet; Large Traffic Generators; City Logistics; MAMCA; Freight Quality Partnerships; Transport Plan; Vertical Movement; Horizontal Movement; Urban Freight; Distribution; Collection; Tenants; Receivers;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Recycling Barge in Gothenburg – a sustainability analysis

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Agneta Andersson; Alicia Björkman; [2020-06-17]
  Keywords : recycling; barge; sustainability; Gothenburg; urban logistics; waste logistics;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 3. 3. Urbana träd i Adelaide : en studie som undersöker hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Evelina Westerlind; Kristin Falk; [2020]
  Keywords : urbana träd; klimatförändringen; torka; klimat; urbana miljöer; Adelaide; Australien;

  Abstract : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur de urbana träden i Adelaide, Australien, påverkas av klimatförändringen. Detta för att få en större förståelse för hur det arbetas med urbana träd i en varm och torr stad som Adelaide i och med klimatförändringen, för att vidare kunna få inspiration till hur vi i Sverige kan arbeta med detta. READ MORE

 4. 4. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Amanda Söderling; [2020]
  Keywords : temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Abstract : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. READ MORE

 5. 5. How Certain Are You of Getting a Parking Space? : A deep learning approach to parking availability prediction

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Author : Mathias Nilsson; Sophie von Corswant; [2020]
  Keywords : monte carlo dropout; mc dropout; long short term memory; lstm; neural network; recurrent neural network; gradient tree boosting; rnn; gradient boosting regression tree; gbrt; quantile regression; traffic congestion; parking; parking occupancy; parking availability; parking space; parking lot; machine learning;

  Abstract : Traffic congestion is a severe problem in urban areas and it leads to the emission of greenhouse gases and air pollution. In general, drivers lack knowledge of the location and availability of free parking spaces in urban cities. READ MORE