Essays about: "Lovisa Segersvärd"

Found 1 essay containing the words Lovisa Segersvärd.

  1. 1. Kvinnors frigörelse från familjen : en inblick i Japans familjestruktur och dess inverkan på befolkningsutvecklingen

    University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Author : Lovisa Segersvärd; [2022]
    Keywords : familjestruktur; Japan; könsroller; befolkningsutveckling; avfolkning; landsbygd;

    Abstract : Denna uppsats handlar om hur Japans familjestruktur har förändrats sedan slutet av andra världskriget samt dess möjliga påverkan på landsbygden. Undersökningen gjordes genom en litteraturstudie där en bok om avfolkningsproblematiken i Japan samt ett antal vetenskapliga artiklar skrivna av Japanexperter har använts. READ MORE