Essays about: "Marika Erkkilä"

Found 2 essays containing the words Marika Erkkilä.

 1. 1. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Erkkilä; [2021]
  Keywords : häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. READ MORE

 2. 2. Ekvint herpesvirus hos zebra (Hippogritis) : ett slumrande problem

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Marika Erkkilä; [2018]
  Keywords : zebra; ekvint herpesvirus; djurpark; enzootisk; EHV-1;

  Abstract : Ekvint herpesvirus är ett virus som återfinns hos familjen Equidae. Det finns nio olika virustyper beskrivet och de ger upphov till symtom av olika allvarlighetsgrad. Tre av dessa anses vara av värre än resten; Ekvint herpevirus typ 1, 4 och 9. READ MORE