Essays about: "perceptuell inlärning"

Found 1 essay containing the words perceptuell inlärning.

  1. 1. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

    University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Author : Marika Erkkilä; [2021]
    Keywords : häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

    Abstract : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. READ MORE