Essays about: "hältbedömning"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word hältbedömning.

 1. 1. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Julia Johanna Stenius; [2022]
  Keywords : hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Abstract : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. READ MORE

 2. 2. Objektiv rörelseanalys för mätning av hälta hos kliniskt halta kor

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Jenny Carlander; [2021]
  Keywords : mjölkkor; hälta; hältbedömning; tidig upptäckt; objektiv; automatisk; smärtbedömning;

  Abstract : Hälta hos mjölkkor medför lidande för korna och ekonomiska förluster för djurhållaren. En automatiserad metod för hältdetektion som går att använda i stallmiljö skulle kunna leda till tidigare upptäckt av hälta och minska de negativa konsekvenserna. READ MORE

 3. 3. Perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshälta hos häst : en jämförande studie av två digitala inlärningsverktyg

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Marika Erkkilä; [2021]
  Keywords : häst; bakbenshälta; perceptuell inlärning; datorbaserad träning; LamenessTrainer; veterinärstudenter; hältbedömning;

  Abstract : Syftet med studien var att undersöka om det går att förbättra studenters förmåga att bedöma bakbenshältor hos hästar på video, med hjälp av två olika datorbaserade inlärningsverktyg som också jämfördes med avseende på deras effekt på perceptuell inlärning. En specialgjord träningsmodul för perceptuell inlärning av bedömning av bakbenshältor skapades på student-webbportalen Canvas. READ MORE

 4. 4. Bakbenshältor av frånskjuts- och belastningstyp : beskrivning av diagnoser och smärtlokalisation

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Hanna Jönsson; [2020]
  Keywords : häst; hälta; bakben; frånskjutshälta; patognomont rörelsemönster; hältutredning; objektiv rörelseanaslys;

  Abstract : Ortopediska skador och lidanden är idag den största utslagsorsaken hos ridhästarna och även den vanligaste anledningen till varför hästägare söker veterinärhjälp i Sverige. Detta innebär en utmaning för veterinärerna eftersom utredningsgången baseras på visuell bedömning av rörelsemönstret och denna bedömning har visat måttlig till låg samstämmighet mellan veterinärer. READ MORE

 5. 5. Prevalensen av rörelseasymmetrier hos föl och kopplingen till lateralitet

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Hanna Mandinger; [2019]
  Keywords : Lateralitet; Häst; Föl; rörelseasymmetri; objektiv hältbedömning; ; Lameness Locator;

  Abstract : .... READ MORE