Essays about: "Politisk historia"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words Politisk historia.

 1. 1. Cold War in Swedish textbooks : A discourse analytical study on the description of the Soviet Union and the United States during the Cold war

  University essay from Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Author : Arvid Lindgren; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : Efter andra världskrigets slut stod de allierande länderna USA och Sovjetunionen som segrare. Alliansen visade sig dock vara kortvarig, och stormakternas ideologiska olikheter kom att bli centrum för den globala diskussionen i de nästkommande årtiondena. READ MORE

 2. 2. “Moving forward in the past” - a historical analysis of two speeches made by Slobodan Milošević regarding historical use of nationalism and ethnicity for the employment of divisiveness and fear-mongering.

  University essay from Lunds universitet/Historia

  Author : Ismar Didic; [2020]
  Keywords : nationalism; etnicitet; historiebruk; Storserbien; Serbien; Albanien; Kosovo; ethnicity; use of history; Milošević; Slobodan; Greater Serbia; Serbia; Albania; History and Archaeology;

  Abstract : Under 1990-talet bröt den före detta socialistiska federala republiken Jugoslavien upp längs sina republikers gränser, till stor del på grund av en ekonomisk och politisk kris, liksom en ökning av nationalism och etniska spänningar. Där olika nationaliteter och etniska grupper kämpade för att samexistera, och olösta etniska, nationalistiska och religiösa problem steg upp till ytan - försökte en serbisk politiker vid namnet Slobodan Milošević, att utnyttja det serbiska folkets missnöje och mobilisera det till ett splittrande och skrämmande narrativ som skulle uppnå fantasin om ett "Storserbien". READ MORE

 3. 3. IFPI : A Postcolonial Critique of the Trade Body’s Organisational Structure and Ideology

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Author : Andreas Wallin Hageving; [2019]
  Keywords : Africa; Afrobeats; Afropop; Apartheid; Global Music Report; IFPI; Imperialism; Interventionism; Path Dependency; Piracy; Postcolonialism; Power Asymmetries; RIAA; RISA; Afrika; afrobeats; afropop; apartheid; Global Music Report; IFPI; imperialism; interventionism; maktasymmetrier; piratkopiering; postkolonialism; RIAA; RISA; spårbundenhet;

  Abstract : The purpose of this thesis is to present a postcolonial critique that may empower non-Western music industries globally. As per Nigerian music executive Tunde Ogundipe’s reasoning, its analysis isn’t prescriptive – it presents a critical analysis of IFPI’s organisation and ideology, which non-Western stakeholders may use as free strategic business intelligence if/as they please. READ MORE

 4. 4. The power of God : A study of power in medieval religious discourse regarding the crusades

  University essay from Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Author : Olof Pilhage; [2018]
  Keywords : God; power; middle ages; medieval; history; Foucault; pastoral power; crusades; crusading; papacy; Innocent III; Gregory VIII; Eugene III; discourse; religion; religious; Gud; makt; medeltid; historia; Foucault; pastoral makt; korståg; korstågen; påvedömet; diskurs; religion;

  Abstract : Korstågen har haft stor inverkan på världshistorien. De stora krigshärarna som drog ut i strid i främmande områden lämnade ett blodigt spår efter sig där de drog fram i Mellanöstern, Baltikum, Spanien såväl som i södra Frankrike. READ MORE

 5. 5. The Construction of Truth and the Silence of Responsibility : A discourse analysis on the idea of justice and a Sami Truth Commission

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Valentina Barrios; [2017]
  Keywords : Sami political movement; Discourse analysis; Truth Commission; Reconciliation; Samisk politisk rörelse; diskursanalys; sanningskommission; försoning;

  Abstract : Throughout history the Sami community have been excluded from Swedish society. They were submitted to discrimination, abuse and the denial of rights. Although the political movement of Sami people is long, we have in recent years seen how a demand for truth and justice is taking more space within the official Sami political movement. READ MORE