Essays about: "Socialt Själv"

Showing result 1 - 5 of 25 essays containing the words Socialt Själv.

 1. 1. Faktorer som påverkar stereotypier hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Vendela Orosco Lindström; [2019]
  Keywords : stereotypies; crib-biting; equine; genetic; heritability; box-walking; behavior;

  Abstract : The horse is an herbivore herding animal, living in small family groups and spend most of the day searching for food. Modern horse-keeping can limit the possibilities for the horse to perform its natural behaviors, that can lead to a stereotypic behavior. READ MORE

 2. 2. Att (få) tänka och forma ett samhälle : en studie om mötet mellan konstnärliga metoder och stadsutveckling

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elise Jönsson; [2019]
  Keywords : konst; stadsutveckling; konstnärliga metoder; medborgardeltagande; social hållbarhet; demokrati; offentlighet;

  Abstract : Arbetet för en hållbar utveckling inrymmer ett ökat behov av förändrade former för planering, stadsutveckling och förvaltning. Utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv eftersträvas nya metoder för att öka människors möjligheter att involveras i samt påverka stadsutvecklingen. READ MORE

 3. 3. Ett hållbart och lustfyllt företagande : en studie av hästföretag

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Fanny Blom; Sandra Danielsson; [2019]
  Keywords : värdeskapande; hållbart entreprenörskap; value co-creation; hållbara värden; extrinsic and intrinsic values; egovärde;

  Abstract : Att skapa och driva företag med en hållbar grund är en av framtidens största utmaningar. I ett hållbart företag samverkar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter för att skapa ett värde som företaget kan få någon ekonomisk vinst ur. För att främja ett sådant företagande krävs det att det finns en drivkraft för att skapa det. READ MORE

 4. 4. They are not born to be victims or prostitutes – they are becoming : A qualitative study of how one organization in Moldova is working preventively with human trafficking

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Author : Andrea Ottosson; Louise Evenholm; Linnéa Emberg; [2019]
  Keywords : human trafficking; Moldova; Bronfenbrenner; prostitution; social work; prevention; människohandel; Moldavien; Bronfenbrenner; prostitution; socialt arbete; förebyggande;

  Abstract : The aim of this study is to find out how one organisation in Moldova is working with the issue of human trafficking. It will therefore be explained how the professionals in that organisation describe how the human trafficking situation has developed in Moldova according to them and how they work and prevent the issue according to that developed situation. READ MORE

 5. 5. Linking Adolescent Subculture with Attitudes Towards Immigrants: Do Peer Crowds Have Any Role to Play?

  University essay from Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Author : Oskar Welander; Selma Özcan; [2018]
  Keywords : attitudes; peer crowd; adolescents; tolerance; prejudice.;

  Abstract : The purpose of this study was to examine whether adolescents’ self-identification with peer crowds at school was related to their attitudes towards immigrants. The study was based on a sample of Swedish adolescents (N = 905; Mage = 14.08, SD = .95). READ MORE