Essays about: "Styrmedel"

Showing result 1 - 5 of 56 essays containing the word Styrmedel.

 1. 1. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE

 2. 2. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Heldmark; [2018]
  Keywords : samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Abstract : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. READ MORE

 3. 3. Nudging: Within the Context of Place Marketing

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Anna Eriksson; Jesper Tränck; [2018]
  Keywords : Nudging; Behaviour; Place Marketing; Place Branding; City Marketing; Urban Planning; Place Development; Nudging; Beteende; Platsmarknadsföring; Stadsplanering; Platsutveckling;

  Abstract : Sergels torg in Stockholm, Sweden, and the surrounding areas have possibly negative associations in the minds of individuals. To then influence and change a negative mindset related to a place can be a difficult task for real estate managers. READ MORE

 4. 4. Förutsättningar för ökad biodrivmedelsproduktion i östra Mellansverige

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Anna Lundgren; [2018]
  Keywords : regional tillväxt; samhällsekonomiska effekter; bruttoregionalprodukt; synergi; vätgas; biomassapotential;

  Abstract : The purpose of this master thesis was to investigate the conditions for an increased production of rape methyl ester (RME), ethanol and biogas in co-production with the industry with the aim of increasing the regional growth in the county of Uppsala, Södermanland and Västmanland. 900 000 inhabitants live in these counties. READ MORE

 5. 5. Skogsstyrelsens hantering av renskötselfrågor : utifrån kunskap, styrning och regelverk

  University essay from SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Author : Anja Fjellgren Walkepää; [2018]
  Keywords : renskötsel; Skogsstyrelsen; organisationsteori; markanvändning; konflikt;

  Abstract : Renskötsel är en central del i den samiska kulturen och bedrivs av sa-mer som är ett erkänt urfolk i Sverige. Renskötsel bedrivs på ca 55 procent av norra Sveriges areal, där renskötseln nyttjar samma marker som skogsbruk. READ MORE