Essays about: "Styrmedel"

Showing result 1 - 5 of 60 essays containing the word Styrmedel.

 1. 1. Beyond PET: An Extended Deposit-Return System for Plastic Packaging in Sweden : A Qualitative Investigation of Challenges and Lessons from future and earlier Deposit-Return Systems

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Marco Suter; [2019]
  Keywords : Deposit-Return System DRS ; plastic packaging;

  Abstract : Collection rates and recycling rates of plastic packaging are considerably lower than for other packaging materials in Sweden. In the context of a circular economy, higher plastic packaging recycling rates could contribute to increased resource efficiency and lowered greenhouse gas emissions. READ MORE

 2. 2. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 3. 3. The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden?

  University essay from Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Author : Karin Vaghult; [2019]
  Keywords : Feebate Electric vehicles EU-ETS Bonus-Malus Interregional equity;

  Abstract : As emissions of greenhouse gases has become one of our times most urgent issues, the policies implemented by governments in effort to reduce them are many and varied. In Sweden, a feebate system for vehicles was implemented in mid 2018. READ MORE

 4. 4. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE

 5. 5. Using metrics to define, monitor and plan innovation capabilities

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Carl Banér; Ted Tigerschiöld Tigerschiöld; [2018]
  Keywords : innovation management; innovation capability; innovation measurement; innovation  metrics; innovation management; innovationsförmåga; innovationsmätning; mätetal för  innovation;

  Abstract : Measuring innovation as a strategic objective allows companies to gauge their performance and  stay competitive. This study examines how the introduction of a metrics-oriented governance  tool can be used to strengthen the innovation performance in an industrial setting. READ MORE