Essays about: "Styrmedel"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word Styrmedel.

 1. 1. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE

 2. 2. Using metrics to define, monitor and plan innovation capabilities

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Carl Banér; Ted Tigerschiöld Tigerschiöld; [2018]
  Keywords : innovation management; innovation capability; innovation measurement; innovation  metrics; innovation management; innovationsförmåga; innovationsmätning; mätetal för  innovation;

  Abstract : Measuring innovation as a strategic objective allows companies to gauge their performance and  stay competitive. This study examines how the introduction of a metrics-oriented governance  tool can be used to strengthen the innovation performance in an industrial setting. READ MORE

 3. 3. Från idé till projektansökan : en fallstudie om en samverkansprocess gällande Stenhuset i Skokloster

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lina Heldmark; [2018]
  Keywords : samverkan; process; samverkansprocess; projekt; lokalt ledd utveckling; Skokloster; kulturarv; utveckling;

  Abstract : Lokal samverkan mellan olika aktörer är en viktig del i EU:s landsbygdsarbete och således även i Sveriges landsbygdsprogram. Sveriges landsbygd har ett myller av samverkansprojekt och den här studien går på djupet i ett sådant för att undersöka ett sätt att samverka mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. READ MORE

 4. 4. Nudging: Within the Context of Place Marketing

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Anna Eriksson; Jesper Tränck; [2018]
  Keywords : Nudging; Behaviour; Place Marketing; Place Branding; City Marketing; Urban Planning; Place Development; Nudging; Beteende; Platsmarknadsföring; Stadsplanering; Platsutveckling;

  Abstract : Sergels torg in Stockholm, Sweden, and the surrounding areas have possibly negative associations in the minds of individuals. To then influence and change a negative mindset related to a place can be a difficult task for real estate managers. READ MORE

 5. 5. Förutsättningar för ökad biodrivmedelsproduktion i östra Mellansverige

  University essay from SLU/Dept. of Energy and Technology

  Author : Anna Lundgren; [2018]
  Keywords : regional tillväxt; samhällsekonomiska effekter; bruttoregionalprodukt; synergi; vätgas; biomassapotential;

  Abstract : The purpose of this master thesis was to investigate the conditions for an increased production of rape methyl ester (RME), ethanol and biogas in co-production with the industry with the aim of increasing the regional growth in the county of Uppsala, Södermanland and Västmanland. 900 000 inhabitants live in these counties. READ MORE