Essays about: "Styrmedel"

Showing result 1 - 5 of 61 essays containing the word Styrmedel.

 1. 1. The weight-based tariff and recycling of cans and PET-bottles : a study of behavioral spillovers in the context of waste sorting and recycling

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Linda Skogström; [2019]
  Keywords : behavioral spillovers; cans; deposit; economics; panel data; PET-bottles; recycling; waste; waste sorting; weight-based tariff;

  Abstract : The aim of this paper is to investigate whether the weight-based tariff, which was introduced in nine municipalities between 2007-2017 to increase waste sorting and collection of household waste for recycling, had a behavioral spillover effect. To estimate the spillover effect, I examine whether the weight-based tariff had an effect on the recycling of cans and PET-bottles in the Swedish deposit recycling system. READ MORE

 2. 2. Beyond PET: An Extended Deposit-Return System for Plastic Packaging in Sweden : A Qualitative Investigation of Challenges and Lessons from future and earlier Deposit-Return Systems

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Marco Suter; [2019]
  Keywords : Deposit-Return System DRS ; plastic packaging;

  Abstract : Collection rates and recycling rates of plastic packaging are considerably lower than for other packaging materials in Sweden. In the context of a circular economy, higher plastic packaging recycling rates could contribute to increased resource efficiency and lowered greenhouse gas emissions. READ MORE

 3. 3. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Per Wictorin; [2019]
  Keywords : preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Abstract : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. READ MORE

 4. 4. The Bonus-Malus system : Will it be a cost-effective and fair policy for emission reductions from road traffic in Sweden?

  University essay from Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Author : Karin Vaghult; [2019]
  Keywords : Feebate Electric vehicles EU-ETS Bonus-Malus Interregional equity;

  Abstract : As emissions of greenhouse gases has become one of our times most urgent issues, the policies implemented by governments in effort to reduce them are many and varied. In Sweden, a feebate system for vehicles was implemented in mid 2018. READ MORE

 5. 5. Kan mellangrödor bidra till en ökning av naturliga fiender i det europeiska odlingslandskapet?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Karolina Sahle; [2018]
  Keywords : mellangrödor; biodiversitet; insekter; ekologiska fokusarealer; nyttodjur;

  Abstract : I denna rapport undersöks översiktligt om mellangrödan som ekologisk fokusareal har potential att bidra till ökad mängd nyttodjur i jordbruket. I dagens Europa finns indikationer på att biomassan av flygande insekter minskat med ungefär 75 % de senaste trettio åren. READ MORE