Essays about: "Styrmedel"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the word Styrmedel.

 1. 1. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Karolina Tanse; [2021]
  Keywords : energy; climate; forest; nature conservation; policy analysis; policy implementation; policy perception; stakeholders; beslutsfattande; policyimplementering; policyintegrering; skogliga ekosystemtjänster; Sverige;

  Abstract : Paper 1 There is a trend towards intensification of forest use in many European countries, fuelled by an increased demand for forest products and services, driven by the global population, income growth and an increasing per capita consumption of forest products and forest ecosystem services, and politically promoted by a shift towards a bio-based economy. Based on the assumption that decisions on forest management relate to synergies—e. READ MORE

 2. 2. Eco-efficiency in Swedish dairy farms : incorporating sustainability into the measure of eco-efficiency

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Elin Martinsson; [2020]
  Keywords : dairy farms; eco-efficiency; environmental pressures; planetary boundaries;

  Abstract : This thesis introduces a novel method to incorporate absolute values of GHG emissions into the measure of eco-efficiency. The aim is to assess eco-efficiency in Swedish dairy farms and adjusting the scores towards a threshold of absolute levels of GHG emissions using the proposed method. READ MORE

 3. 3. Ekologisk hållbarhet i parkförvaltning : en studie av styrmedel inom kommunerna Sollentuna, Umeå och Örebro

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ninna Astrup; [2020]
  Keywords : hållbar parkförvaltning; ekologisk hållbarhet; parkförvaltning; parkskötsel; styrmedel;

  Abstract : Med bakgrund till hur angeläget och omtalat hållbarhet är i rådande diskussionsklimat, är det relevant att undersöka förvaltning av parkmiljö utifrån den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Parker är en del av staden som hävdar mindre yta och därför är det viktigt att förvalta de gröna värden som faktiskt finns i staden på ett hållbart sätt. READ MORE

 4. 4. Food waste reduction in Swedish food retail : Understanding barriers and incentives

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Ellen Ejnarsson; Sofia Bengtsson Ekström; [2020]
  Keywords : Food retail; Food waste; Reduction; Prevention; Financial incentives; Public intervention; Livsmedelsbutik; Matavfall; Matsvinn; Reduktion; Förebyggande; Finansiella incitament; Styrmedel;

  Abstract : In Sweden, the retail sector is responsible for 8% of the total supply chain waste. Although the number is relatively small, the retail sector is of key importance for food waste minimization since retail stores collect large amounts of food and connect with consumers and producers in a limited, clearly defined number of places. READ MORE

 5. 5. Hur kan gröna stråk öka den biologiska mångfalden i skånska odlingslandskap?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Hagstam; [2020]
  Keywords : grönstråk; gröna stråk; biologisk mångfald; biodiversitet; beträda; landskapsplanering; kantzon; odlingslandskap; greenways; hållbar;

  Abstract : Den biologiska mångfalden är hotad världen över, och de skånska odlingslandskapen är inget undantag. Den pågående minskningen av artdiversitet i fullåkerlandskapen utgör ett speciellt stort problem för oss människor; den riskerar vår matförsörjning. READ MORE