Essays about: "Urban cultivation"

Showing result 1 - 5 of 79 essays containing the words Urban cultivation.

 1. 1. Who’s in and who’s out? : en studie om hur utsädeshanteringen av kulturspannmål organiseras och regleras formellt och informellt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Clara Gustafsson; [2022]
  Keywords : utsäde; kulturspannmål; tillgång; allmänning; informella utsädessystem; föreningsallmänning; interaktiv samhällsstyrning;

  Abstract : Människors möjlighet att hantera och dela med sig av sitt eget utsäde eroderas av politiska och teknologiska processer. Trots framväxten av formella utsädessystem och lagstiftning som i stor utsträckning hindrar handel och odling av kulturspannmål så fortsätter spannmålsodlare att odla och organisera sig i ett informellt utsädessystem kring kulturspannmål. READ MORE

 2. 2. Utmarken - envisioning Skåne's new edible landscapes

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Hugo Settergren; [2022]
  Keywords : Food Urbanism; Agroforestry; Urban Planning; Permaculture; Edible landscapes; Urban Agriculture; Resillience; Arts and Architecture;

  Abstract : Planet earth is getting hotter and regional climates are becoming increasingly unpredictable across the globe. Cities and communities on all continents are already impacted by the changing climate, but also by two other crises – the fossil-energy decent and the 6th mass extinction event. READ MORE

 3. 3. Effects of temperature on germination and juvenile growth in Spinach (Spinacia oleracea L.)

  University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Author : Gabriel von Rosen; [2022]
  Keywords : indoor farming; vertical farming; hydroponics; spinach; seed germination;

  Abstract : As the worlds urban population grows more and more every year, it becomes increasingly important that cities become more self-sufficient on food. Indoor vertical hydroponic farms offer a solution to this by placing the farm in an urban environment and growing plants in a controlled environment. READ MORE

 4. 4. Fogpod

  University essay from Lunds universitet/Industridesign

  Author : Clara Storsten; [2022]
  Keywords : Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Abstract : Our food is produced further and further away from us. Consequently, we have lost our connection and respect for it, resulting in unnecessary food waste. Investigating alternative methods of growing vegetables created the ambition to encourage the end consumer to self-sufficient crop production at home. READ MORE

 5. 5. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE