Essays about: "baroque"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the word baroque.

 1. 1. Omgestaltning av entrésituationer vid Råda Säteri : ett arbete om att omgestalta en 1700-talsanläggning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Magdalena Arvidsson; [2018]
  Keywords : Genius Loci; bevarande; entréarkitektur; analysmetod;

  Abstract : Råda Säteri ligger i Mölnlycke strax utanför Göteborg. Platsen ligger vackert vid ett naturreservat invid Rådasjön och är sedan 1969 byggnadsminnesmärkt. Platsen är ur ett både kulturhistoriskt och trädgårdshistoriskt perspektiv mycket spännande. Trädgården har under årens lopp genomgått en del förändringar. READ MORE

 2. 2. Exploring Tradition and Performance Strategies with J.S Bach’s Sonata No. 1 in G minor for Solo Violin

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Hannah Tattersfield; [2017-09-22]
  Keywords : violin; early music movement; string technique; Zehetmair; Podger; Heifetz; Bach; baroque; performance practice; comparative study;

  Abstract : In this project, issues surrounding the performance of early music are explored through the lens of academic research, comparative study and practical investigations. How can a violinist find their perfect interpretation of Bach? Is there such thing as a ‘happy medium’, when performance is enlivened by historical information but not restricted? Comparing recordings from a baroque specialist, a twentieth century virtuosic master and a modern mainstream performer enables one to experience the polarities of interpretation of Bach’s Sonata No. READ MORE

 3. 3. Performing an 18th century violin concerto today

  University essay from Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Author : Brenda Brouns; [2016-10-03]
  Keywords : violin; performance practice; Italian baroque; eighteenth century music;

  Abstract : This thesis deals with the difficulties in approaching an authentic style in interpreting and performing music from the eighteenth century on a modern instrument trying to adapt it to the context of the nowadays listener. During this project I will prepare a performance of the violin Concerto in A from an unknown composer, probably Vivaldi. READ MORE

 4. 4. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Martina Helmersson; [2016]
  Keywords : representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Abstract : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. READ MORE

 5. 5. A Study in Viking Age Brooches using Modern Technology : Simulating the Casting of a Baroque Bronze Brooch in Magma5 5.3.0.4

  University essay from KTH/Materialvetenskap; KTH/Materialvetenskap

  Author : Alexander Eneborg; Pontus Cronqvist; [2016]
  Keywords : ;

  Abstract : There is much that is unknown concerning the creation of Viking age brooches. Recreating these brooches in the same way they would have been created in the Viking age to try to understand how they were created is a time consuming project for experimental archaeologists. READ MORE