Essays about: "bobyggnadsbeteende"

Found 3 essays containing the word bobyggnadsbeteende.

 1. 1. Hur påverkar gyltans bobyggnadsbeteende modersegenskaperna och smågrisöverlevnaden?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Michaela Österman; [2021]
  Keywords : bobyggnadsbeteende; smågrisöverlevnad; smågrisdödlighet; bobygge; grisning;

  Abstract : Suggor har en stark vilja att bygga bo innan grisning trots att deras förhållanden har förändrats mycket från att bo utomhus till att nu bo inom den konventionella produktionen. Syftet med studien är att undersöka om gyltans bobyggnadsbeteende påverkar hennes modersegenskaper och därmed antalet avvanda smågrisar och avvänjningsvikterna, samt att undersöka varför smågrisarna dör. READ MORE

 2. 2. Fixering av suggor under diperioden - hur påverkas djurvälfärd och smågrisdödlighet? Finns det några alternativa system?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Micaela Johansson; [2015]
  Keywords : inhysning; grisningsboxar; grisning; suggor; smågrisar; smågrisdödlighet; smågrisöverlevnad; modersbeteende; välfärd;

  Abstract : Smågrisdödligheten är ett stort problem i grisproduktionen då den bidrar till en försämrad djurvälfärd. Många av de smågrisar som dör innan avvänjning kläms ihjäl av suggan. För att förhindra detta är det vanligt i många EU-länder att suggan fixeras under diperioden och i vissa fall även innan grisning. READ MORE

 3. 3. Inverkan av strategisk halmning på förlossningstider hos suggor (Sus Scrofa)

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helen Ljungdahl; [2014]
  Keywords : sugga; förlossningslängd; födslointervall; bobyggnad; strategisk halmning; halmning; gris; grisa;

  Abstract : Forskningen har konstaterat att suggor har ett inneboende behov av att få utföra bobyggnadsbeteende och att suggor som inte fått något strömaterial och därmed inte fått möjlighet att utöva bobyggnad har haft längre och svårare förlossningar. Syftet med denna studie var att undersöka ifall strategisk halmning har någon effekt på förlossningslängd, födslointervallet mellan 1: a- 3: e kulting, genomsnittsintervallet per kulting, andelen dödfödda kultingar samt aktivitetsgraden hos suggan under pågående förlossning. READ MORE