Essays about: "calves"

Showing result 1 - 5 of 218 essays containing the word calves.

 1. 1. Effects of Elaphostrongylus spp. infection on haematology and blood chemistry – in moose (Alces alces), reindeer (Rangifer tarandus), goat (Capra aegagrus hircus) and sheep (Ovis aries)

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Elin Engerström; [2021]
  Keywords : E. alces; E. rangiferi; elaphostrongylosis; muscleworm; brainworm; small ruminant; eosinophilia; biochemistry; serum chemistry;

  Abstract : The aim with this study was to investigate the effects Elaphostrongylus alces and Elaphostrongylus rangiferi have on haematology and blood chemistry in experimentally infected animals. The nematodes of genus Elaphostrongylus spp. can cause neurologic disease, myositis, verminous pneumonia and increased mortality. READ MORE

 2. 2. Non-naivety in a long-lived ungulate : learning effects of shooting moose calves?

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : Lukas Graf; [2021]
  Keywords : moose; Alces alces; integrated step selection function; habitat selection; anti-predator behavior;

  Abstract : Habitat selection and movement are considered important factors for survival of game species when they are hunted by humans. To reduce their risk of predation, animals can adapt their behavior to their most abundant predator over time through experience. READ MORE

 3. 3. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Johansson; [2021]
  Keywords : nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Abstract : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. READ MORE

 4. 4. Tidpunkten för hjärtstopp hos ren vid slakt samt frekvensen av muskelsammandragningar under avblodning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Kristina Kristensen; [2021]
  Keywords : Rangifer tarandus; slakteri; avlivning; välfärd; hjärtstillestånd; död; muskelkontraktioner;

  Abstract : I detta examensarbete studerades hur lång tid det tar för ren vid slakt att uppnå klinisk död (hjärtstopp) efter påbörjad avblodning samt om det skiljer sig mellan kalvar respektive vuxna renar. Vidare har i denna studie fenomenet muskelsammandragningar hos ren undersökts genom att notera frekvensen av dessa samt vilka renar det förekommer hos. READ MORE

 5. 5. Proteaser i mjölkråvara och mejeriprodukter : fördelar och nackdelar

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Louise Gustafsson; [2020]
  Keywords : endogena proteaser; exogena proteaser; mjölkkvalitét; mjölkproteiner;

  Abstract : Enzymer i mejeriindustrin har stor betydelse under tillverkning av mejeriprodukter. Proteaser, en typ av enzym, hydrolyserar mjölkproteiner och kan bidra till positiva såväl som negativa effekter i mjölkråvara och slutprodukt. Proteaser kan ha olika verkan beroende på om de har ett endogent eller exogent ursprung. READ MORE