Essays about: "funktionshinder"

Showing result 1 - 5 of 55 essays containing the word funktionshinder.

 1. 1. Quality of Life of Lower Limb Amputees in Sweden: A Comparative Cross-sectional Study

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Author : Karolin Lindgren Westlund; [2021]
  Keywords : Amputerad; Funktionshinder; Deltagande; Livskvalité; Protes; WHOQOL-BREF;

  Abstract : Bakgrund: Mycket av tidigare forskning som har inkluderat personer med amputation på nedre extremiteten har varit fokuserad på gång och balans och på tillfredställelse med protes. Fler faktorer påverkar livskvalité och välmående än enbart avsaknad av funktionshinder. READ MORE

 2. 2. Automatic Diagnosis of Parkinson’s Disease Using Machine Learning : A Comparative Study of Different Feature Selection Algorithms, Classifiers and Sampling Methods

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Jeannie He; [2021]
  Keywords : Machine learning; Parkinson’s disease; Feature Selection; Greedy Search; Genetic Algorithm; Diagnosis of Parkinson’s Disease; Drawing Exams; Voice Exams; Maskininlärning; Parkinsons sjukdom; Greedy search; Genetisk algorithm; Urvalsalgoritm; Diagnos av Parkinsons sjukdom; Ritningstester; Rösttester;

  Abstract : Over the past few years, several studies have been published to propose algorithms for the automated diagnosis of Parkinson’s Disease using simple exams such as drawing and voice exams. However, at the same time as all classifiers appear to have been outperformed by another classifier in at least one study, there appear to lack a study on how well different classifiers work with a certain feature selection algorithm and sampling method. READ MORE

 3. 3. “I never doubted that I made a difference” : Personal experiences from physical therapists working after the earthquakes in Nepal.

  University essay from Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Author : Mimmie Örn; Matilda Roempke Lindström; [2021]
  Keywords : physical therapy; experiences; earthquake; Nepal.;

  Abstract : Background:  Earthquakes and other natural disasters have increased over recent years, more people around the world are living with disabilities. The physical therapists have an important role to increase function and restore quality of life. READ MORE

 4. 4. Identifying Users, Customers and Stakeholders : A Case Study of Salta Friends AB’s Application for the Persons with Disabilities

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : YUE SHI; VINEETA PENDSE; [2020]
  Keywords : People with disabilities; ICT Applications; Revenue Models; Customers; Users; Personer med funktionshinder; IKT-program; intäktsmodeller; kunder; användare;

  Abstract : När man utvecklar en applikation för informations- och kommunikationsteknik (ICT) som syftar till att hjälpa funktionsnedsatta individer är det viktigt att ta hänsyn till deras utmaningar och behov. Samtidigt är det också viktigt att förstå svårigheten i att utforma en universell ICT-applikation som ska passa dem alla på grund av deras motstridiga behov och kapacitet. READ MORE

 5. 5. TICaP : Technology Improvement for Care Planing

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Lovisa Johansson; Jesper Johansson; [2020]
  Keywords : informationsteknologi; kommunikationsteknologi; hemtjänst; vårdeffektivisering;

  Abstract : En stor del utav dagens vårdtagare är äldre personer och majoriteten utav dessa vill kunna bo kvar i det egna hemmet under så lång tid som möjligt. Det som oftast hindrar dem är deras olika behov och funktionshinder som gör att de ständigt är i behov av någon annans hjälp. READ MORE