Essays about: "attityder"

Showing result 1 - 5 of 215 essays containing the word attityder.

 1. 1. Hälsovårdssökande beteende hos immigranter i Sverige

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Vidarah Nimar; [2019-01-07]
  Keywords : healthcare seeking behaviour; immigrant; public health; health literacy;

  Abstract : Background: Healthcare seeking behaviours among immigrants in Sweden is a public health issue since the health outcome not only affects immigrants but also the Swedish population, the healthcare system and impacts on the national economy. In order to alleviate the problems and support the development of health among immigrants we need a thorough picture of the situation today. READ MORE

 2. 2. A study on Swedish researchers’ attitudes and views of the 3Rs

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Isabelle Blomberg; [2019]
  Keywords : 3R; attitudes; animal welfare;

  Abstract : Every year, millions of vertebrates are used worldwide in experimental studies. If, how and when animals are allowed to be used in research is stated in the European directive 2010/63, incorporated in the Swedish animal welfare act (1988:534). READ MORE

 3. 3. Dwindling diversity : attitudes and knowledge among different stakeholders about loss of agrobiodiversity in Nepal

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Stina Mortensen; [2019]
  Keywords : Nepal; agrobiodiversity; conservation; attitudes;

  Abstract : Nepal’s rich agrobiodiversity is rapidly decreasing, as local varieties of crops are replaced by imported hybrid or improved varieties. At the same time, in light of the increasingly apparent effects of climate change, the need for a broad genetic base in order to maintain the ability to adapt to new conditions is evident. READ MORE

 4. 4. Glappet mellan teori och praktik : etisk stress, kognitiv dissonans och beslutsfattande inom veterinär yrkesutövning

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Johanna Mollbrink; [2018]
  Keywords : etisk stress; kognitiv dissonans; beslutsfattande; veterinärmedicin; psykologi;

  Abstract : Konflikterande intressen inom djursjukvården är en del av veterinärers vardagliga arbetsmiljö och påverkar veterinärers hälsa, yrkesroll, yrkesutövning och beslutsfattande. Konflikterande intressen kan även vara en orsak till uppkomsten av etisk stress, vilket kan definieras som den konflikt eller det lidande som uppstår då en människa inte kan handla utifrån sin moral. READ MORE

 5. 5. Hur kan relationen mellan djurskyddsinspektören och djurhållaren förbättras?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Jennifer Johansson; [2018]
  Keywords : djurskydd; attityder; lagstiftning; länsstyrelse;

  Abstract : För att säkerställa att djurskyddet ute på gårdarna i Sverige motsvarar kraven i nationell lagstiftning samt EU-lagstiftning utförs offentliga kontroller. Ansvaret för den offentliga kontrollen åligger landets 21 länsstyrelser. Jordbruksverkets uppgift är att vara med och samordna länsstyrelsernas arbete. READ MORE