Essays about: "import and export"

Showing result 11 - 15 of 125 essays containing the words import and export.

 1. 11. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Kieri; [2018]
  Keywords : assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Abstract : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. READ MORE

 2. 12. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Wahlström; Sofia Samuelsson; [2018]
  Keywords : nya grödor; svenskodlat; saponiner; växtföljd; nordiskt klimat;

  Abstract : Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas. READ MORE

 3. 13. Trade diversification and changing food consumption patterns since the 2000s: The case of homogenizing diets globally and in the BRICS

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Giulia Belardo; [2018]
  Keywords : Food consumption; Homogenization; Diets; Trade diversification; Herfindahl index; Business and Economics;

  Abstract : International agricultural trade has seen big developments throughout time, initially driven particularly by the industrial revolution and then influenced by globalization and changes in technology. Coupled with decreasing barriers to trade, the rise of trade agreements, and economic growth of countries, international influences are having big effects on food consumption patterns. READ MORE

 4. 14. Sediment transport and bathymetric change at Hornafjörður tidal inlet - Field data analysis and mathematical modeling

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Clemens Klante; [2018]
  Keywords : Coastal Inlet; Hornafjörður; Morphology; TELEMAC; ebb shoal; mathematical modeling; Technology and Engineering;

  Abstract : Commercial fishing makes the coastal inlet in Hornafjörður to an important navigational link for the port of Höfn in southeast Iceland. Low water depth caused through sediment accumulation along the ebb shoal generates navigational problems and the phenomenon of glacial rebound seems to intensify this problem. READ MORE

 5. 15. Determinants for China’s agricultural imports from Sub-Saharan African countries : a gravity model approach

  University essay from SLU/Dept. of Economics

  Author : Agnes von Essen; [2018]
  Keywords : gravity model; determinants; agricultural trade; Sub-Saharan Africa; China;

  Abstract : A Gravity approach has been undertaken to investigate the determinants of China’s agricultural imports from Sub-Saharan African (SSA) countries using panel data covering the period 1995-2014. China’s agricultural import has increased significantly during the period and the agricultural export for the SSA countries is vital for their development. READ MORE