Essays about: "milking hygiene"

Showing result 1 - 5 of 29 essays containing the words milking hygiene.

 1. 1. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Elna Laxmar; [2019]
  Keywords : automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Abstract : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). READ MORE

 2. 2. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 3. 3. Faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ida Gillsjö; [2019]
  Keywords : antibiotikaanvändning; antibiotika; mjölkkor; nötkreatur; faktorer;

  Abstract : Det är troligt att ökad antibiotikaanvändning ökar risken för antibiotikaresistens. Syftet med denna litteraturstudie är att titta närmare på några av de faktorer som påverkar antibiotikaanvändningen hos mjölkkor. De faktorer som valts ut är mastitförekomst, ägarens, rådgivarens och veterinärens inställning samt produktionssystem. READ MORE

 4. 4. Management practices’ effect on milk production, somatic cell count and mastitis in Swedish organic dairy farms

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Josefin Wingren; [2018]
  Keywords : organic dairy production; mastitis; somatic cell count; milk production; herd size; housing; management; milking routine;

  Abstract : The most common animal health problem in organic dairy production is mastitis. It is considered to be one of the most serious welfare problem in dairy production, as well as an economic problem as it often leads to a reduced milk yield and reduced profit. READ MORE

 5. 5. Udder health in dairy cows in Tajikistan – prevalence of mastitis and bacteriological findings

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elisabeth Genfors; [2018]
  Keywords : milk; bovine mastitis; Tajikistan; small household farm; commercial dairy farm; bacteriological cultivation;

  Abstract : Agriculture, including dairy production, is one of the most important industries in Tajikistan, occupying more than 50% of the country’s population. Consequently, milk is an important source of income, but it also contains essential nutritional components. READ MORE