Essays about: "my ambition essay"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words my ambition essay.

 1. 1. SET/SÄTT

  University essay from Kungl. Konsthögskolan

  Author : Jesper O. T. Andersson; [2020]
  Keywords : SET; SÄTT; components; toys; wood; sculpture; constructivism; plasticity; interactive; drawing; line; blueprint;

  Abstract : A complementary text to the masters project SET/SÄTT that includes an exhibition and an image-based essay in the format of a bound artist book.  The physical essay is made up of several risograph printed pages depicting images of the components that that compose SET/SÄTT. READ MORE

 2. 2. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Svensson; [2017]
  Keywords : Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Abstract : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. READ MORE

 3. 3. Parkeringens naturliga plats : ett gestaltningsförslag för Boländerna handelscentrums parkeringslandskap

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Kristoffer Backman; [2016]
  Keywords : handelscentrum; parkering; fysisk miljö; Boländerna; Uppsala;

  Abstract : I det här examensarbetet behandlas de parkeringsytor som ses i anslutning till externa handelscentrum. Sverige hör till de länder i Europa som hyser störst köpcentrumyta per invånare och antalet köpcentrum har sedan millenieskiftet fördubblats. READ MORE

 4. 4. Inclusive Education - Perceptions of Learning Facilitators of Children With Special Needs (Inkluderande utbildning – uppfattningar av specialpedagoger som underlättar lärandet för elever med särskilda behov)

  University essay from Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Author : Mariam John Meynert; [2012]
  Keywords : Segregation; Integration; Inclusion; Democratic perspective; Compensatory perspective and Pedagogical differentiation;

  Abstract : This essay is my term paper submitted in partial fulfillment of my Swedish teaching degree (90hp) in the ULV project. It is an attempt to understand the concept of inclusion and the degree to which it is being practiced in Swedish municipality schools. READ MORE

 5. 5. Efter nolltoleransen : nyttan av laglig graffiti

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oskar Rendel; [2012]
  Keywords : landskapsarkitektur; graffiti; funktion; nolltolerans; klotterpolicy; Stockholm;

  Abstract : Det här är ett examensarbete på 30 hp utfört 2012 på vid institutionen för stad och land på SLU i Ultuna. Bakgrunden är att Stockholm under flera års tid har haft en väldigt repressiv inställning gentemot fenomenet graffiti, det brukar kallas för nolltoleransen. READ MORE