Essays about: "organisk gödsel"

Showing result 1 - 5 of 7 essays containing the words organisk gödsel.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Julia Bonevik; [2019]
  Keywords : koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Abstract : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. READ MORE

 2. 2. Framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder inom växtodling : en enkätstudie i Södermanland

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Gustav Cedervall; [2018]
  Keywords : framgångsfaktorer; förbättringsåtgärder; växtodling; Södermanland; organisk; gödsel; täckdikning; strukturkalkning;

  Abstract : I det här arbetet har det gjorts en övergripande undersökning om vilka framgångsfaktorer och förbättringsåtgärder, som har störst betydelse för lantbrukare i Södermanland. Studien grundar sig på fyra frågeställningar som berör olika åtgärder inom växtodling och ifrågasätter deras betydelse i växtodlingsproduktion. READ MORE

 3. 3. Potential for the anaerobic digestion of municipal solid waste (MSW) in the city of Curitiba, Brazil

  University essay from KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Author : Florian Remy; [2018]
  Keywords : Anaerobic Digestion AD ; Waste-to-Energy WTE ; Municipal Solid Waste MSW ; Organic Solid Waste OSW ; Food Waste; Energy Recovery; Biogas; Curitiba; Parana; Brazil;

  Abstract : Curitiba is a city of two million inhabitants located in the South of Brazil. It is a pioneer in waste management in the country, and is famous for its programs promoting recycling and organic waste collection. READ MORE

 4. 4. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Petter Gustafsson; [2017]
  Keywords : vall; fosfor; organisk gödsel; stallgödsel; läckage; fosforläckage; fosforrestriktioner;

  Abstract : Syftet med studien är att ta upp de problem som finns med de fosforrestriktioner som finns i samband med organisk gödsling i vallodling. Idén till arbetet kom från rådgivarna på Växa i Halland som har upplevt att flera av deras kunder har problem med att uppfylla fosforrestriktionerna. READ MORE

 5. 5. Växtnäringseffekter av vintermellangrödor i no-tillsystem

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Andreas Campbell; Sissela Campbell; [2017]
  Keywords : no-till; vintermellangröda; mellangrödemix; bördighet; jordförbättring; mullhalt; kol; direktsådd; markbiologi;

  Abstract : Sedan vi tagit över en gård i Kullabygden, nordvästra Skåne, har vi letat efter olika sätt att öka lönsamheten. Marken har, sedan svinproduktionen försvann för 10 år sedan, brukats för växtodling utan tillförsel av organisk gödsel. READ MORE