Essays about: "rural participation"

Showing result 1 - 5 of 216 essays containing the words rural participation.

 1. 1. Social Impacts of Climate Change on Women’s Health in Belize

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Mathilda Jerenius; [2019-10-09]
  Keywords : Climate change; health; women; social work; public health;

  Abstract : The aim of this thesis was to investigate whether climate change affects women’s health in Belize, and if so, how. Belize, being a low-lying coastline country is prone to suffer from repercussions of climate change. The data was collected by conducting four focus group discussions with female participants in four rural villages in Belize. READ MORE

 2. 2. Engagemangets framtid : ett långvarigt åtagande eller en kortvarig romans?

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Bella Rådberg; [2019]
  Keywords : engagemang; Framtidens folkrörelse; LRF; sociala nätverk;

  Abstract : Rapporten huvudtema är engagemang, vad som påverkar människors engagemang i olika riktningar samt huruvida digital teknik kan bidra till ökat engagemang. Rapporten bygger på ett samarbete med LRF, Lantbrukarnas riksförbund, som har för avseendet att öka medlemsaktiviteten och medlemmarnas inflytande i organisationen. READ MORE

 3. 3. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jonatan Fogel; [2019]
  Keywords : samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Abstract : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. READ MORE

 4. 4. Barcelona gives way to green infrastructure : Les Glòries urban transformation as a case study of citizen participation

  University essay from KTH/Urbana och regionala studier

  Author : Ariadna Baró Planella; [2019]
  Keywords : Green infrastructure; Barcelona; Les Glòries; Citizen Participation; Sustainability in cities;

  Abstract : Nowadays, there are more population concentrated in urban areas rather than in rural areas. This process of urbanization has altered natural processes in addition to landscape modification. The green in cities has become more and more fragmented, leading to the degradation and loss of many ecosystem services. READ MORE

 5. 5. Rural tourism in Vietnam : Value co-creation possibilities within rural tourism

  University essay from Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Author : Kim Nguyen Hoang; Amanda Weichbrodt; [2019]
  Keywords : Experience economies; value co-creation; tourism; service ecosystem; electronic word of mouth; organisational structure; organisational culture; organisational commitment; value-based leadership;

  Abstract : Background: Customers’ easy access to information and communications technology has increased the pressure for firms to deliver good experiences within tourism. This is due to that customers can now easily compare tourism services between different firms online. READ MORE