Essays about: "seizure frequency"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words seizure frequency.

 1. 1. Stress and Seizures : Behavioural Stress-Reduction Interventions’ Efficiency in Lowering Seizure Frequency

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Mathias Larsson; [2019]
  Keywords : Epilepsy; epileptics; people with epilepsy; PWE; stress-reduction; stress-control; stress-regulation; stress management; seizure frequency; seizure reduction; systematic review;

  Abstract : Epilepsy is the most common, chronic, serious neurological disease in the world, with an estimated 65 million people affected worldwide. Recent studies on people diagnosed with epilepsy suggest that stress might trigger epileptic seizures. READ MORE

 2. 2. Regulating synaptic protein expression by in vivo antibody treatment to reduce epileptogenesis phase in rats

  University essay from Lunds universitet/Tillämpad biokemi

  Author : Vedran Matinjanin; [2017]
  Keywords : Epilepsy epileptogenesis antibody treatment synaptic proteins rat; applied biochemistry; tillämpad biokemi; Biology and Life Sciences; Technology and Engineering; Chemistry;

  Abstract : Epilepsy is a neurological disorder characterized by its debilitating epileptic seizures. There are generalized seizures, which affect the whole brain at once, and focal seizures, which start from one part of the brain. The most common focal epilepsy, is temporal lobe epilepsy representing almost 70% of all focal epilepsies. READ MORE

 3. 3. Idiopatisk epilepsi hos hund : en studie om tidpunkt för epileptiska krampanfall

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jennifer Assermark; [2017]
  Keywords : idiopatisk epilepsi; hund; krampanfall; tidpunkt; anfallsfrekvens;

  Abstract : SAMMANFATTNING Epilepsi hos hund är en förhållandevis vanligt förekommande neurologisk sjukdom inom veterinärmedicinen. Sjukdomen har sitt ursprung i hjärnan och orsakar en kronisk predisposition att drabbas av epileptiska krampanfall. READ MORE

 4. 4. Idiopatisk epilepsi hos hund : en beskrivning av sjukdomen och predisponerande faktorer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linnea Andersson; [2015]
  Keywords : idiopatisk; epilepsi; hund; ras; kön; idiopathic; epilepsy; dog; breed; gender;

  Abstract : Epilepsi utgör den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen hos hund med en uppskattad prevalens på 0,5-5,7 % beroende på ras. Sjukdomen karakteriseras av återkommande epileptiska anfall som tar sig olika uttryck beroende på vilken del av hjärnan som påverkas. READ MORE

 5. 5. Alternativ och komplement till medicinsk behandling av epilepsi hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofia Wulcan; [2014]
  Keywords : anfall; epilepsi; alternativ behandling; komplement; hund; seizures; alternative treatment; complements; dog;

  Abstract : Epilepsi är ett tillstånd med återkommande oprovocerade krampanfall under en längre tid, och är den vanligaste förekommande neurologiska sjukdomen hos hund. Krampanfall uppstår då det blir en obalans mellan de excitatoriska och de inhibitoriska signalerna i hjärnan vilket leder till en okontrollerad urladdning av neuron. READ MORE