Essays about: "social kontakt"

Showing result 1 - 5 of 100 essays containing the words social kontakt.

 1. 1. Den sociala vintergågatan : en studie om den temporära arkitekturens betydelse för social interaktion på gågator på vintern.

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Lindström; [2020]
  Keywords : temporär; arkitektur; social; interaktion; gågata; vinter;

  Abstract : En gågata är en bilfri och ofta central plats i staden och är således sannolikt en bra arena för folkliv och social interaktion. Det finns forskning kring social interaktion och temporär arkitektur, men det saknas relevant forskning kring temporär arkitektur på gågator vintertid. READ MORE

 2. 2. Inhysningssystem och dagliga rutiners påverkan på hästar och utvecklandet av stereotypier

  University essay from SLU/Dept. of Equine Studies

  Author : Isabelle Lögdahl; [2020]
  Keywords : behaviour; stereotypies; weaving; housing; equine; management;

  Abstract : The horse has been in human service for about 6,000 years and has been a great asset in warfare and agriculture. Today, the horse is mainly used for leisure and equestrian sports. Horse holders keep horses housed in stables or in various forms of group housing. READ MORE

 3. 3. Creating the landscape, one stand at a time : the role of timber buyers in landscape-level planning in southern Sweden

  University essay from Lunds universitet/LUCSUS

  Author : Keeli Jo Curtis; [2020]
  Keywords : landscape; forestry; biodiversity; cross-scale interactions; Hägerstrand; conservation; Sustainability Science; Social Sciences;

  Abstract : A central tension within forestry is balancing timber production and nature. This tradeoff is important when managing individual stands, but also has effects on biodiversity across spatial and temporal scales. READ MORE

 4. 4. Porten till naturen : gestaltningsförslag av ett besökscentrum i ett naturreservat som ett alternativ till en byggnad

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofie Taylor; [2019]
  Keywords : gestaltning; naturreservat; besökscentrum; landskapsarkitektur; trivalent design;

  Abstract : Nationalparker och naturreservat har funnits i mer än ett århundrande i Sverige, och i nära anslutning finns idag storslagna arkitektritade besökscentrum, så kallade naturum. Syftet med naturum är att locka besökaren ut i naturen och lära dem mer om människans påverkan på naturmiljön och ekologin på den specifika platsen. READ MORE

 5. 5. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE