Essays about: "tanniner"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word tanniner.

 1. 1. Faktorer som påverkar proteinnedbrytning och kväveeffektivitet hos mjölkkor

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Kajsa Ståhlberg; [2020]
  Keywords : protein; kväve; nedbrytning; utnyttjande; mikroorganismer; våmmen; urea; mjölkko;

  Abstract : Svenska mjölkkor utfodras idag med en stor andel protein för att upprätthålla en hög mjölkproduktion. Protein är ett viktigt näringsämne som bland annat stimulerar syntes av mjölk. För att säkerställa en hög mjölkavkastning finns det en risk att mjölkkon överutfodras med protein som inte kan utnyttjas. READ MORE

 2. 2. Ostronskivling + kaffesump = SANT? : om kaffesumpens lämplighet som odlingssubstrat till Pleurotus ostreatus

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kajsa Nordström Nilsson; [2019]
  Keywords : kaffeindustrin; solid state fermentation; biologisk effektivitet; tanniner; koffein; matsvamp; svampodlingssubstrat; cirkulära system;

  Abstract : Under 2000-talet har den globala världskonsumtionen av svamp ökat med drygt 300% per capita. Matsvamparnas näringsvärde är jämförbart med animaliska produkter och blir i och med det ett intressant substitut till kött. Med en ökad efterfrågan ökar också produktionen. READ MORE

 3. 3. Optimering av tanninextraktion : extraktion av polyfenoler från tallbark

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Tomas Ekström; [2017]
  Keywords : tannin; bark; polymer; slam; Pinus sylvestris; extraktion; optimering;

  Abstract : Varje år produceras cirka 1 miljon ton slam i de svenska reningsverken. I slammet ackumuleras oönskade metaller och organiska ämnen. För att avvattna och skilja slammet från avloppsvattnet och effektivisera transporten till deponi eller åkermark som gödsel används ett flocknings-/koaguleringsmedel. READ MORE

 4. 4. Antinutritionella faktorer i baljväxter : hälsoeffekter, halter och effekter av beredning

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Ylva Henriksson; [2017]
  Keywords : baljväxter; antinutritionella faktorer; proteasinhibitorer; α-amylasinhibitorer; lektiner; saponiner; α-galaktosider; fytat; tanniner; oxalat; lektiner; sojaböna; lupin; bondböna; trädgårdsböna; ärta; lins; beredning; tillagning;

  Abstract : Konsumtion av baljväxter som livsmedel har positiva hälsoeffekter men begränsas av förekomsten av antinutritionella faktorer (ANF). ANF minskar utnyttjandet av näringsämnen genom olika mekanismer, till exempel inhibering av digestionsen-zymer eller komplexbindning med mikro- och makronutrienter, och kan vara direkt skadliga i stora mängder. READ MORE

 5. 5. Growth and health of piglets fed colour flowered faba bean in relation to tannin content

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jolin Währn; [2017]
  Keywords : faba bean; pig; tannins; growth; health; plasma urea;

  Abstract : There is an increasing need and interest to use domestic protein feed ingredients in Swedish pig diets instead of imported soybean, particularly in organic production. Due to its tannin content, colour flowered faba bean has been disregarded in this sense, yet it yields more and is grown more in Sweden than the white flowered which is void of tannins. READ MORE