Essays about: "ultrasonography"

Showing result 1 - 5 of 19 essays containing the word ultrasonography.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 2. 2. Individualized Contractile Ankle Joint Muscular Properties in Healthy and Post-Stroke Subjects

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Hoor Jalo; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This study investigated the contractile properties of the plantar-and dorsi-flexor muscles controlling the ankle joint. The purpose of this study was to investigate how the muscle strength and muscle architecture change after stroke, and how the muscle strength and architecture are correlated. READ MORE

 3. 3. The recovery of teat wall thickness and teat tissue density after machine milking

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jenny Löfstrand; [2018]
  Keywords : teat changes; teat wall thickness; teat density; ultrasound; cutimeter; IMP;

  Abstract : Udder health has a strong effect on profitability in milk productions. Udder diseases, especially mastitis, are among the most costly diseases and has a major economic impact on dairy production as well as it is an animal welfare issue. Mastitis can occur if bacteria enters the teat canal causing an infection. READ MORE

 4. 4. Hur skiljer sig olika diagnostiska metoder i förmåga att identifiera strukturer och patologiska förändringar i bakknä hos häst?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Caroline Frisch; [2017]
  Keywords : häst; led; bakknä; diagnostik; röntgen; ultraljud; artroskopi;

  Abstract : Skador i knäleden hos häst är en vanlig orsak till hälta och/eller nedsatt prestation. En skada på någon av strukturerna i leden leder ofta till instabilitet och minskad kongruens mellan ledytorna och till följd av detta en onormal belastning på leden. Instabilitet i leden kan bidra till att osteoartrit utvecklas. READ MORE

 5. 5. Automatic Body Condition Scoring on Dairy Cows of the Swedish red breed

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Gabriella Eva Foschi Lundmark; [2016]
  Keywords : dairy cow management; automatic body condition score; three dimensional; ultrasonography; mjölkkors skötsel; automatisk hullbedömning; tredimensionell avbildning; ultrasonografi;

  Abstract : The objective of this MSc thesis was to investigate parameters reported to be associated with dairy cows’ body condition and its changes. A valid reference of a dairy cow’s body condition was to be suggested and investigated for suitability in the development of a 3D imaging based automatic body condition scoring model. READ MORE