Essays about: "ultrasonography"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word ultrasonography.

 1. 1. Serumkoncentrationer av symmetriskt dimetylarginin hos katt : en pilotstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Bergman; [2020]
  Keywords : katt; SDMA; symmetriskt dimetylarginin; kreatinin; kronisk njursjukdom;

  Abstract : Kronisk njursjukdom är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos framför allt äldre katter och även en vanlig orsak till avlivning hos katt. För att bedöma njurfunktionen hos katt analyseras vanligtvis koncentrationen av kreatinin i serum eller plasma, vilket är en enkel men relativt okänslig metod. READ MORE

 2. 2. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Victoria Saxe; [2019]
  Keywords : kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Abstract : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. READ MORE

 3. 3. Individualized Contractile Ankle Joint Muscular Properties in Healthy and Post-Stroke Subjects

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Hoor Jalo; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : This study investigated the contractile properties of the plantar-and dorsi-flexor muscles controlling the ankle joint. The purpose of this study was to investigate how the muscle strength and muscle architecture change after stroke, and how the muscle strength and architecture are correlated. READ MORE

 4. 4. Relaxin as a tool for pregnancy diagnosis in al-pacas : evaluation of the point-of-care test FASTest Relaxin

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Linnea Lindgren Kero; [2019]
  Keywords : Alpaca; Relaxin; pregnancy diagnostics; point of care test; FASTest Relaxin;

  Abstract : The alpaca is a South American camelid that originates from the Andes. Their popularity and numbers in Sweden and other western countries have increased over the last few decades and they are kept as pets and for their fleece (fiber). READ MORE

 5. 5. The recovery of teat wall thickness and teat tissue density after machine milking

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jenny Löfstrand; [2018]
  Keywords : teat changes; teat wall thickness; teat density; ultrasound; cutimeter; IMP;

  Abstract : Udder health has a strong effect on profitability in milk productions. Udder diseases, especially mastitis, are among the most costly diseases and has a major economic impact on dairy production as well as it is an animal welfare issue. Mastitis can occur if bacteria enters the teat canal causing an infection. READ MORE