Essays about: "values and social location"

Showing result 1 - 5 of 28 essays containing the words values and social location.

 1. 1. Besökares motiv för rekreation i grönområden : en studie av Stadsträdgården och Stadsskogen i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Henry Larsson; [2018]
  Keywords : grönområde; motiv; preferens; rekreation; uppfattning;

  Abstract : Urbanisering och förtätning av städer ökar behovet av grönområden för rekreativa möjligheter. För landskapsarkitekter och planerare är det viktigt att förstå vilka motiv och preferenser besökare har för att uppfylla detta behov och bidra med rekreativa möjligheter för alla. READ MORE

 2. 2. Migrating Mothers’ Experiences of Motherhood and Mothering in an ever-globalizing World.

  University essay from Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Author : Linnea Ljung; [2018]
  Keywords : migration; transnational motherhood; motherwork; mothering; migrant mother’s intersectionality; Social Sciences;

  Abstract : Female migrants comprise half of the worlds migrating people today. Modern ideals of mothering and motherhood entail mothers staying at home to care for their children, mother’s having to migrate away from their families contradicts current (modern) values. READ MORE

 3. 3. Incorporating GIS in urban planning : Quantifying accessibility to sociotopic user values for use in urban planning and citizen dialogue – a case study of Årstafältet, Stockholm.

  University essay from KTH/Geoinformatik

  Author : Anna Nordlöv; [2018]
  Keywords : GIS; Urban planning; Urban design; Citizen dialogue; Bivariate maps; Web-GIS; Network distance; Sociotope;

  Abstract : There exists a debate regarding where to build new housing in increasingly denser cities today. Often it is the green spaces that must be sacrificed which lead to conflicts among decision makers and citizens. Although, some sources claim (Byrne et al. READ MORE

 4. 4. The Sunshine Necklace : A design inquiry study about digital jewellery and wearable technology for empowerment in sexual harassment situations

  University essay from Södertörns högskola/Medieteknik

  Author : Sepideh Abbaszadeh; [2018]
  Keywords : Digital jewellery; wearable technology; empowerment in design; participatory design; aesthetic values;

  Abstract : This paper addresses a design exploration focusing on interactive jewellery and wearable computing that could affect sexual harassment in social contexts in everyday life. Drawing on a design inquiry study that lead to the creation of an interactive and digital necklace named Sunshine, which is a personal alarm connected to an emergency center, this paper focuses on how a piece of digital jewellery can contribute to women’s empowerment in relation to sexual harassment. READ MORE

 5. 5. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Svanland; [2017]
  Keywords : strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Abstract : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. READ MORE