Essays about: "viktnedgång"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the word viktnedgång.

 1. 1. Age dependent costs of reproduction in a sexually dimorphic species : male fallow deer as an example

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Linn Lindström; [2017]
  Keywords : dama dama; cost of reproduction; home range size; sexual dimorphism;

  Abstract : Energy and time are two of the most important factors limiting the investment spent on reproduction for an organism. Due to this limitation, individuals have to balance between using energy for maintenance or growth and using it for reproduction. READ MORE

 2. 2. Fiberinnehållets relevans i viktminskningsfoder för hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Davidson; [2017]
  Keywords : hund; viktminskning; foder; mättnad; fibrer; växttråd;

  Abstract : Övervikt hos hundar är ett stort problem i samhället. För att åstadkomma en viktnedgång är ett viktminskningsfoder ett bra verktyg. Sammansättningen av fodret ska se till att hunden tillgodoser sig sitt dagliga näringsbehov och samtidigt gå ner i vikt genom ett begränsat energiintag. READ MORE

 3. 3. Muskuloskeletala yttringar i samband med binjurebarksinsufficiens hos hund : en litteraturstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Frida Hagelin; [2017]
  Keywords : Addisons sjukdom; binjurebarksinsufficiens; muskelsmärta; muskuloskeletal;

  Abstract : Binjurebarksinsufficiens är en sjukdom de som drabbas får brist på de livsviktiga hormon (mineralkortikoider och glukokortikoider) som tillverkas i binjurebarken. Av dessa är kortisol och aldosteron de två viktigaste hormonerna och brist på dem kommer att påverka många funktioner i kroppen, bland annat blodtryck och vattenbalans. READ MORE

 4. 4. Effekten av internetbaserade hjälpmedel vid bibehållande av viktnedgång - en systematisk litteraturöversikt

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Aleksandra Oravsky Sandström; Mari Wollmar; [2016-08-16]
  Keywords : bibehållande; viktuppgång; självmonitorering; viktnedgång; internet; teknologi; weight maintenance; self weighing; self-monitoring; prevent regain; technology;

  Abstract : Title: The effect of web-based technology on weight loss maintenance - a systematic literaturereviewAuthor: Aleksandra Oravsky Sandström, Mari WollmarSupervisor: Mette AxelsenExaminer: Helene LindquistProgramme: Programme in Dietetics 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s Thesis in Clinical Nutrition, 15 ECTSDate: June 10, 2016Introduction: Achieving weight loss is possible, however, weight regain is the most commonlong-term outcome. Self-monitoring - behavioral awareness - is associated with successfulweight loss maintenance, as well as adherence. READ MORE

 5. 5. Alkylresorcinols in the plasma of children at high risk for obesity

  University essay from SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Author : Sara Babakirad; [2016]
  Keywords : alkylresorcinols; whole grain wheat; whole grain rye; obesity; overweight; whole grains; C17:0 C21:0;

  Abstract : Child obesity and overweight increase dramatically in Sweden and globally. Studies show besides genetics, that lifestyle such as parental feeding behaviors have a sig-nificant impact on the weight of the children. READ MORE