Essays about: "wild bees"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the words wild bees.

 1. 1. Biodiversitetsfrämjande grönstrukturer och element som gynnar vildbin och andra pollinatörer : en verktygslåda att använda i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Ksenija Ginel; [2020]
  Keywords : biodiversitet; biologisk mångfald; pollinerare; vildbin; ekosystemtjänster; urbana biotoper;

  Abstract : Från flera håll i världen rapporteras det om minskande biodiversitet av djur och växter som ett resultat av mänsklig aktivitet. Vildbin är en av de djurgrupper som minskar snabbt i storlek och som är tvungen att anpassa sig till förstörelsen av livsmiljöer som människor har orsakat. READ MORE

 2. 2. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 3. 3. Bumblebee resource dynamics : a review of foraging and nesting in the agricultural landscape

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Anna Douhan Sundahl; [2020]
  Keywords : bumblebees; bumblebee population dynamics; bumblebee drivers; flower strips; competition with honeybees; foraging; nesting; hibernation;

  Abstract : 90 % of all plants on earth either benefits or entirely depends on pollination. There are pollinators among families of bees (Apidea), butterflies (Lepidoptera) and birds (Aves). Bees of genus Bombus spp., bumblebees, are especially important and provide pollination service for 80 % of the crops of Europe and many wild plant species. READ MORE

 4. 4. Competition between wild bees and manged honeybees : a review of floral preferences

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Charlotte Hansson; [2020]
  Keywords : honeybees; competition; solitary bees; displacement;

  Abstract : The decline of wild pollinators has given ground for a debate on the effects of managed honeybees to wild populations. Even though honeybees are native to some areas, management and domestication has had an indisputable effect on their foraging behaviour and thus the potential effect on surrounding taxa. READ MORE

 5. 5. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE