Essays about: "Amelie Jönsson"

Found 1 essay containing the words Amelie Jönsson.

  1. 1. Att marknadsföra en plats : fallstudie av tre livsmedelsproducerande företag på landsbygden

    University essay from SLU/Dept. of Economics

    Author : Oscar Friberg; Amelie Jönsson; [2018]
    Keywords : storytelling; word-of-mouth; platsmarknadsföring; marknadsmix; gårdsbutik; livsmedelsproduktion;

    Abstract : Svenskproducerade livsmedel har under senare år blivit allt mer eftertraktat. Ett behov av anpassning har därför uppkommit från produktionssidan, då producenter stått inför valet att expandera för att möta konsumenternas efterfrågan. READ MORE