Essays about: "Anna Heimann"

Found 1 essay containing the words Anna Heimann.

  1. 1. Kreativ lek : gestaltningsförslag i Reggio Emilias anda

    University essay from SLU/Landscape Architecture (until 121231)

    Author : Anna Heimann; Catharina Stenmo; [2010]
    Keywords : utemiljö; barn; Reggio Emilia; rum; rumslighet; kreativitet; förskola;

    Abstract : Bakgrunden till detta kandidatarbete är att förskolan Rida Ranka i Lund, hade en förfrågan om att få hjälp med sin utemiljö. Förskolan arbetar efter pedagogiken Reggio Emilia och personalen ville att gestaltningen av utemiljön skulle knyta an till pedagogiken. READ MORE