Essays about: "Annonsering"

Showing result 1 - 5 of 17 essays containing the word Annonsering.

  1. 1. Anovel: Sound Reading

    University essay from Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

    Author : Rasmus Juhlin; [2019]
    Keywords : Audionarratology; Booktrack; Design practice; Multimodality; Narrative; Remediation; Sound studies;

    Abstract : Över en trestegsprocess brukar studien research through design för att utforska narrativ presenterade genom ett multimodalt medium bestående av komponenterna text och stream (ljud). En existerande applikation, Booktrack, har blivit undersökt under studien. READ MORE

  2. 2. Predict Next Location of Users using Deep Learning

    University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Author : Xing Guan; [2019]
    Keywords : Back-Propagation Algorithm; Neural Network; GRU; Recurrent;

    Abstract : Predicting the next location of a user has been interesting for both academia and industry. Applications like location-based advertising, traffic planning, intelligent resource allocation as well as in recommendation services are some of the problems that many are interested in solving. READ MORE

  3. 3. The AR in Architecture

    University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Author : Dieu An Vu; [2019]
    Keywords : Alternativereality; AR; VR; MR; Architecture; visualization; Alternative Reality; Augmented Reality; Virtual Reality; Mixed Reality; Architectural visualization; users; citizens; application proposal; AR application; non-professional users; urban exploration;

    Abstract : En vanlig metod inom arkitektonisk visualisering idag är produktion av stillbilder som skapas med 3D-modelleringsprogram. Med sådan avancerad teknik blir det enkelt och effektivt att styra och manipulera vad som visas på stillbilderna, vilket ökar säljbarheten av arkitektoniska projekt. READ MORE

  4. 4. RegressionModeling from the Statistical Learning Perspective - with an Application toAdvertisement Data

    University essay from KTH/Matematisk statistik

    Author : Max Öwall; [2018]
    Keywords : ;

    Abstract : Advertising on social media, and on Facebook in specific, is a global industry from which the social media platforms get their biggest revenues. The performance of these advertisements in relation to the money invested in the advertisement can be measured in the metric cost per thousand impressions (CPM). READ MORE

  5. 5. Geographical Visualization Within Augmented Reality : Using visualization of geographical data through augmented reality to locate nearby city services

    University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Author : Mattias Larsson; [2018]
    Keywords : Augmented Reality; Geographic Information Systems; Global Positioning System; User Experience; Mobile Augmented Reality;

    Abstract : Augmented Reality is today one of the most popular upcoming technologies most commonly known for its use within games and advertising. The technology is also used in other less known fields such as task support, navigation and sightseeing but still has additional usages to be discovered. READ MORE