Essays about: "Annonsering"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word Annonsering.

 1. 1. The AR in Architecture

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Dieu An Vu; [2019]
  Keywords : Alternativereality; AR; VR; MR; Architecture; visualization; Alternative Reality; Augmented Reality; Virtual Reality; Mixed Reality; Architectural visualization; users; citizens; application proposal; AR application; non-professional users; urban exploration;

  Abstract : En vanlig metod inom arkitektonisk visualisering idag är produktion av stillbilder som skapas med 3D-modelleringsprogram. Med sådan avancerad teknik blir det enkelt och effektivt att styra och manipulera vad som visas på stillbilderna, vilket ökar säljbarheten av arkitektoniska projekt. READ MORE

 2. 2. RegressionModeling from the Statistical Learning Perspective - with an Application toAdvertisement Data

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Max Öwall; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : Advertising on social media, and on Facebook in specific, is a global industry from which the social media platforms get their biggest revenues. The performance of these advertisements in relation to the money invested in the advertisement can be measured in the metric cost per thousand impressions (CPM). READ MORE

 3. 3. Geographical Visualization Within Augmented Reality : Using visualization of geographical data through augmented reality to locate nearby city services

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mattias Larsson; [2018]
  Keywords : Augmented Reality; Geographic Information Systems; Global Positioning System; User Experience; Mobile Augmented Reality;

  Abstract : Augmented Reality is today one of the most popular upcoming technologies most commonly known for its use within games and advertising. The technology is also used in other less known fields such as task support, navigation and sightseeing but still has additional usages to be discovered. READ MORE

 4. 4. Lösdrift till häst : en undersökning om hästägares kunskap och inställning

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sara Fors-Jadin; Frida Wännman Kvantenå; [2017]
  Keywords : lösdrift; naturligt beteende; grupphållning; häst; uppstallning; stereotyper;

  Abstract : I Sverige har vi idag ett ständigt ökande hästantal och även om markpriserna fortfarande är relativt låga, i förhållande till övriga Europa, börjar mark i attraktiva delar av landet bli dyrare. I de tätortsnära delarna där konkurrensen om mark är större, finns det anledning till att fundera på mer platseffektiva system att erbjuda till hästägare och näringen. READ MORE

 5. 5. A web portal with usersubmitted content : Creating a web portal and minimizing its need for administrative work

  University essay from KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Author : Daniel Winge; Christer Winge; [2017]
  Keywords : Web portal; Software; Administration; Minimal; Minimize; Degree project; Webbportal; Mjukvara; Administration; Minimera; Minimal; Examensarbete;

  Abstract : A web portal that publicly displays user-submitted content requires administration in order to ensure undesired content, that is potentially malicious, is excluded. Other administrative aspects that come with a web portal with user-submitted content include user-support and service maintenance. READ MORE