Essays about: "Kalv"

Showing result 1 - 5 of 89 essays containing the word Kalv.

 1. 1. Strategies for keeping cow and calf together in six European countries

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofia Gundersen; [2020]
  Keywords : cow-calf contact; dairy production; cow-calf separation; calf rearing system;

  Abstract : The modern practice for dairy calf management is to separate the cow and calf a few hours after birth. That practice is highly debatable and consumers often oppose of it. There are several benefits for keeping cow and calf together for a longer period of time and letting the calf suckle. READ MORE

 2. 2. Field study of the drought’s impact on feeding strategy and biological parameters in early lactation dairy cattle

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Mikaela Würtz; [2019]
  Keywords : dairy cattle; drought; energy balance; feeding; metabolism;

  Abstract : The summer of 2018 was unusually warm and dry. For animal production, this resulted in poor pastures, reduced harvests of crops, such as roughage and grains, and increased risk for heat stress in the animals. The drought led to problems as in shortage of animal feed, which made the feeding of dairy cattle difficult. READ MORE

 3. 3. Hö eller ensilage till kalvar under mjölkperioden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Jenny Lindgren; [2019]
  Keywords : grovfoder; konserveringsmetod; foderkonsumtion; beteende; tillväxt;

  Abstract : Av tradition har många hellre utfodrat fint hö än ensilage till den unga kalven i tron att ensilage ger kalven magproblem och diarré. Syftet med denna studie var att undersöka hur vallfodrets konserveringsmetod, torkning eller ensilering, påverkar kalvarnas foderkonsumtion, tillväxt och beteende. READ MORE

 4. 4. Risker och fördelar för juverhälsan vid kombinerad digivning och mjölkning

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Hugo Muhrbeck; [2019]
  Keywords : mjölkko; djurhälsa; djurvälfärd; mjölk; mjölkkvalitet;

  Abstract : Intresset för en mer naturlig djurhållning ökar både hos konsumenter och mjölkbönder i Sverige och Europa. För att öka djurens möjlighet till ett mer naturligt liv kan man låta kalven gå med mamman under hela eller delar av mjölkutfodringstiden. READ MORE

 5. 5. Inventering av uppfödningssystem som tillåter ko-kalvkontakt i svenska mjölkbesättningar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jonsson; [2019]
  Keywords : Kalv; uppfödningssystem; ko-kalvkontakt;

  Abstract : Historiskt sett har kalven varit av liten ekonomisk betydelse inom mjölkproduktionen i Sverige och har tillåtits att dia endast en kortare tid efter födseln, för att därefter skiljas från kon. En viktig bidragande anledning till detta är troligtvis att kalvar som fått gå några dygn tillsammans med kon uppvisar fler stressrelaterade beteenden vid separationen än kalvar som separeras från kon direkt efter födseln. READ MORE