Essays about: "Kalv"

Showing result 1 - 5 of 105 essays containing the word Kalv.

 1. 1. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Lovisa Snygg; [2022]
  Keywords : Butorfanol; nötkreatur; kalv; sedering; smärtbedömning;

  Abstract : Kastration av handjur är ett rutinmässigt ingrepp som används av boskapsägare runtom i världen för att underlätta hanteringen av deras djur. En kastration av en tjurkalv kan utföras på flera olika sätt, men kirurgisk kastration är en metod som föredras av många veterinärer. READ MORE

 2. 2. Luftvägsinfektion hos kalv : en utvärdering av kriterier för insättande av behandling samt behandlingseffekt vid luftvägsinfektion hos kalv

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Josefin Sandelius; [2022]
  Keywords : nötkreatur; kalv; luftvägsinfektion; lunginflammation; ultraljud;

  Abstract : Luftvägsinfektion är ett vanligt förekommande problem hos kalvar. Sjukdomen drabbar kalvar i alla åldrar och kan på sikt leda till nedsatt tillväxt och bestående förändringar i lungorna. READ MORE

 3. 3. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jannerman; [2022]
  Keywords : ko-kalv; digivning; mjölkproduktion; kalvtillväxt; ekologiskt;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka hur kalvar inom ekologisk produktion som tillåts dia sin mor ökar i vikt under diperioden. Vidare studerades kornas mjölkproduktion och celltal under och efter diperioden. Försökskalvarna hölls med korna under dagtid och separerades nattetid. READ MORE

 4. 4. Effekter av fri digivning hos svenska mjölkraskalvar : avseende ansättning av kroppsfett och juvertillväxt under första levnadsmånaden

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Erik Backman; [2021]
  Keywords : kalv; tillväxt; hull; juverparenkym;

  Abstract : I den här studien undersöktes kalvar som tilläts dia fritt från sina mammor, avseende hullutveckling och tillväxt av juverparenkym under den första månaden i livet. Detta eftersom det finns en oro att kalvar som får dia fritt blir överviktiga. READ MORE

 5. 5. Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Teresa Johansson; [2021]
  Keywords : Dairy cows; Time budget; AMS; Cow-calf contact;

  Abstract : Time budgets of dairy cattle are useful to determine the amount of time the cows can allocate to all the behaviours throughout the day. In an automatic milking system (AMS), time budgets are of interest as the individuals are able to choose how to spend the majority of their time, besides the time in the milking robot, and can be used to ensure adequate amounts of time are spent on essential behaviours, such as lying and eating. READ MORE