Essays about: "Kiruna stadsflytt"

Found 2 essays containing the words Kiruna stadsflytt.

 1. 1. The Kiruna town move : Unearthing the possibilities for full-scale fire tests

  University essay from Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Author : Henrik Pettersson; Adam Thörn; [2021]
  Keywords : Full-scale fire tests; Kiruna town move; SFPE roadmap; Fire tests; Kiruna s housing-stock; Fullskaliga brandförsök; Kiruna stadsflytt; Brandförsök; Kirunas Byggnadsbestånd;

  Abstract : The work with this thesis started during the last semester at the Fire Protection Engineering program at Luleå University of Technology. Kiruna has relied on the iron ore resources of Luossavaara and Kiirunavaara since the creation of the town. The iron ore stretches underneath the current city center. READ MORE

 2. 2. Två visioner av en stad : en jämförelse mellan idéerna i stadsplanen från 1900 och tävlingsförslaget från 2012 för Kiruna

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lovisa Parke; Hanna Sohl; [2016]
  Keywords : Hallman; stadsbyggnadsideal; stadsflytt; stadsplanering; terräng;

  Abstract : I skrivande stund sker en stadsomvandling i Kiruna, där staden tvingas flytta till följd av gruvnäringens utbredning. I denna studie jämförs PO Hallmans vision för samhällets uppkomst år 1900 med White arkitekters vision för dagens stadsflytt. READ MORE