Essays about: "Lovisa Borssén Myrén"

Found 2 essays containing the words Lovisa Borssén Myrén.

 1. 1. Consumers’ perception of Femvertising as a Digital Marketing Strategy in the Beauty- and Apparel Industry : A Qualitative Study of Swedish Gen Z Consumers

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Author : Lovisa Borssén Myrén; Annie Danås; [2022]
  Keywords : Femvertising; female portrayals; consumer perception; digital marketing; WOM; proactive development; company responsibility; consumer expectations; buying behavior; Gen Z;

  Abstract : This paper is about femvertising which is used as a strategy within marketing to attract female consumers. This strategy is done by companies by pushing for gender equality and female empowerment in their ads. There is a lack of research regarding how femvertising affects consumers' purchase intentions and buying behavior. READ MORE

 2. 2. If you book on your own, you travel on your own

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Miccis Lilliefelth; Lovisa Borssén Myrén; [2017]
  Keywords : Digitalisering; resebyråer; personlig service; konkurrens; kundmedverkan och sociala medier;

  Abstract : Syfte och forskningsfrågor   Syftet med uppsatsen är att undersöka hur resebyråer möter konsumenters behov i det digitala samhället som präglas av en hård konkurrens. Vi vill också klargöra hur resebyråer konkurrerar i en ny konkurrensmiljö. READ MORE