Essays about: "Riktlinjer"

Showing result 1 - 5 of 536 essays containing the word Riktlinjer.

 1. 1. I ett miljonprogramsområde : ett gestaltningsförslag för en bostadsnära utemiljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maroa Abdulah; [2019]
  Keywords : Miljonprogram; Sverige; Kristianstad; Näsby; Gamlegården; bostadsområde; platsidentitet; kulturhistoria; landskapsarkitektur;

  Abstract : År 1965 togs ett riksdagsbeslut om att en miljon bostäder skulle byggas under tioårsperioden 1965-1974, perioden kom så småningom att kallas för miljonprogrammet. Det här arbetet handlar om miljonprogrammet både som koncept men också dess arkitektur och utemiljöer. READ MORE

 2. 2. Managing freight transport as a city : Decreasing climate change impact and reaching sustainable mobility

  University essay from KTH/Hållbarhet och miljöteknik

  Author : Linnéa Lundström; [2019]
  Keywords : Freight transport; freight transport management; climate change; sustainable mobility paradigm; city; municipality; local level; Gothenburg; Copenhagen; Turku; Godstransport; godshantering; klimatpåverkan; hållbara mobilitetsparadigmet; stad; kommun; lokal nivå; Göteborg; Köpenhamn; Åbo;

  Abstract : Climate change impose a major challenge to the world. About 23% of the world’s energy-related CO2 emissions derive from transportation. Urban freight transport has been increasing because of a growing demand for goods. Cities need to manage freight transportation to decrease its climate change impact. READ MORE

 3. 3. Codeswitching in the Swedish EFL classroom : A comparative study of teachers’ views and practices regarding first language use and related guidelines

  University essay from Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Author : Rickard Nilsson; [2019]
  Keywords : codeswitching; EFL classroom; teachers’ beliefs; teachers’ practices; national guidelines; kodbyte; engelskundervisning; lärares tro; lärares bruk; nationella styrdokument;

  Abstract : In this qualitative case study, the beliefs and practices regarding codeswitching in the EFL classroom are compared between selected teachers of English in upper-secondary and compulsory school (school years 7-9) from Sweden. Through semi-structured interview questions, the data were collected from six teachers from each of the respective levels of education. READ MORE

 4. 4. Deepening User Engagement on an Esports Platform Using Gamification : A Multi-Conceptual Study

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Sofia Ödegaard Jacobsson; [2019]
  Keywords : Gamification; Motivation; User engagement; Psychological needs; Multi-Conceptual study; ;

  Abstract : In recent years, the global interest in esports has grown exponentially, opening up for new technologies and products to be developed. One example is esports platforms which serve players with a common place to carry out their esports-related activities. READ MORE

 5. 5. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Madelene Karlsson; Rebecca Ståhlberg; [2019]
  Keywords : fasta; hundar; gastroesofageal reflux; preoperativ; djuromvårdnad; riktlinjer;

  Abstract : Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. READ MORE