Essays about: "Riktlinjer"

Showing result 1 - 5 of 494 essays containing the word Riktlinjer.

 1. 1. Titta upp, titta ner, titta in, titta ut : bedömning och förslag till Strömnäs skola och fritidshems skolgård i Piteå

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sabina Mukka; [2019]
  Keywords : skolgård; Piteå; lågstadiet; förskola; intervju; observation; barn; elever; gestaltning;

  Abstract : Detta arbete är ett exempel på hur man kan bedöma och arbeta med gestaltning av skolgårdar. I detta arbete bedöms Strömnäs skola och fritidshems skolgård samt presenteras ett förslag till en ny skolgård för skolan. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsberedskap i samverkan : om ansvar, roller och styrideal

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Sjöqvist; [2019]
  Keywords : livsmedelsberedskap; totalförsvar; privat-offentlig samverkan; metagovernance; collaborative governance; collaborative crisis management;

  Abstract : Den här uppsatsen behandlar det pågående arbetet med att bygga upp en livsmedelsberedskap i Sverige i samverkan med privata aktörer i livsmedelsbranschen. Syftet är att analysera de styr- och organisationsmodeller kring samverkan som tillämpas av centrala offentliga aktörer i detta arbete. READ MORE

 3. 3. In search of sustainable urban green infrastructure through an ecological approach : an investigation of the urban green landscape of Danderyd

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Olsson; [2018]
  Keywords : Green infrastructure; Ecological design; Landscape architecture; Sustainable urban green infrastructure;

  Abstract : One of the greatest challenges of today’s urban development is the formation of sustainable environments. Over the past several decades, there has been a shift in the global population from a more rural allocation to an urban one, resulting in the densification of cities and subsequent fragmentation of green areas. READ MORE

 4. 4. Probiotics : how does it affect our health?

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Julia Abrahamsson; [2018]
  Keywords : probiotics; microbiota; intestinal microbiota; probiotic mechanism of action; irritable bowel syndrome; IBS; microbial ecology; gut microbiota;

  Abstract : The human body consists of about 10 times as many bacteria as our own body cells. Only the gastrointestinal tract can hold up to 400 different bacterial species, where the majority of the bacteria are concentrated to the large intestines. READ MORE

 5. 5. Ergonomic guidelines fordesigning handheld products : a case study of hand-held vacuum cleaners

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : Lesya Elam; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : För en industridesigner finns det inga detaljerade riktlinjer eller vägledningar för utformning av vardagliga produkter, men i varje hem finns ett antal konsumentprodukter som bör anpassas till användarens antropometri och fysik: från en vattenkokare till dammsugare och diskmaskiner. Att kalla en viss design "ergonomisk" är populärt men betyder inte nödvändigtvis att en produkt är utformad med avseende på belastningen i muskler, leder eller antropometriska mätningar. READ MORE